Samenwerking nodig om inzameldoelstelling e-waste te bereiken

Jan Vlak, President WEEE Forum en algemeen directeur Wecycle, tijdens de WEEE Forum conferentie 2017

Europees WEEE Forum viert 15-jarig bestaan met oproep

Het WEEE Forum roept op tot samenwerking tussen alle partijen om de ambitieuze inzameldoelstelling voor afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) te bereiken. In 2019 moet 65 procent van het gewicht dat aan apparaten en lampen op de markt wordt gebracht, worden ingezameld voor recycling. Veel Europese landen hebben deze doelstelling nog niet in zicht. Alleen door intensieve samenwerking tussen producenten, recyclers, winkels, consumenten en de overheden komt deze doelstelling binnen bereik. Het WEEE Forum deed deze oproep tijdens het congres om haar vijftienjarig bestaan te vieren. Wecycle, de stichting die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste organiseert, is aangesloten bij het WEEE Forum.

In het Europese WEEE Forum werken 31 uitvoeringsorganisaties samen om kennis uit te wisselen, standaarden te ontwikkelen en met elkaar een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Zij voeren voor vele duizenden producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen de wettelijke producentenverantwoordelijkheid uit waar het gaat om de inzameling en recycling van e-waste. Inmiddels staan de leden van het forum voor een gezamenlijke inzameling van meer dan 17 miljard kilo e-waste. Wecycle is één van de oprichters van het WEEE Forum.

Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle en President van het WEEE Forum: “Het verbinden van mensen, organisaties en ideeën is nog steeds één van de bestaansredenen van het WEEE Forum. Daarnaast voelen we allemaal de noodzaak om door samenwerking de ambitieuze inzameldoelstelling voor e-waste te kunnen behalen. Tijdens ons congres noemde Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, de inzamelsystemen van e-waste de aanjagers van de circulaire economie. Dat is mooi, want we hebben in de afgelopen vijftien jaar veel bereikt. Maar er is ook nog veel te doen. Het in kaart brengen van alle e-wastestromen, handhaving om illegale export tegen te gaan, betere recycling van kritische materialen, meer inzamelen en een solide financiering van de inzamelsystemen. Alle actoren kunnen en moeten hieraan hun bijdrage leveren om de doelstelling in 2019 te bereiken.”

Gelijk speelveld
Het WEEE Forum heeft onder meer de WEEELABEX-standaard voor de recycling van e-waste ontwikkeld. Deze standaard heeft als doel in Europa een gelijk speelveld te creëren voor recyclingbedrijven en de kwaliteit van de recycling te waarborgen. De Nederlandse overheid heeft de WEEELABEX-standaard overgenomen in de wet als norm voor de recycling van e-waste.

Resultaten Nederland
Volgens het Nationaal (W)EEE Register werd in 2015 in Nederland 45 procent van het gewicht dat aan apparaten en lampen op de markt werd gebracht, ingezameld voor recycling. De doelstelling voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is 45 procent. Vanaf 2019 is de doelstelling 65 procent.

Resultaten Wecycle
In 2016 zamelde Wecycle bijna 110 miljoen kilo e-waste in, verdeeld over 65 miljoen kilo ingezameld bij gemeenten en 45 miljoen kilo bij winkels. Wecycle laat de ingeleverde elektrische apparaten en lampen optimaal recyclen en bereikt daarmee een nuttige toepassing van 97 procent. Van elke 1.000 kilo aan e-waste komt 800 kilo terug als grondstoffen en wordt 170 kilo ingezet als brandstof in hoog-rendement energiecentrales. Recycling draagt bij aan de circulaire economie door grondstoffen te behouden, te voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en de uitstoot van CO2 te vermijden.