Renewi vraagt tweede beursnotering aan

Renewi kondigt aan dat het een tweede notering op Euronext Amsterdam heeft aangevraagd. Een dergelijke vermelding zal naar verwachting op 30 januari 2020 van kracht worden. De Vennootschap zal geen nieuwe aandelen plaatsen in verband met haar aanvraag voor een secundaire notering op Euronext en zal genoteerd blijven op het premiumsegment van de Officiële Lijst in Londen. Rabobank – Kepler Cheuvreux treedt op als listing agent.

Renewi gelooft dat toelating tot de handel van de aandelen op Euronext Amsterdam gunstig zal zijn voor de Vennootschap en haar stakeholders om een ​​aantal redenen, waaronder: gemakkelijkere toegang voor aandeelhouders die ervoor kiezen om in Amsterdam in euro’s te investeren, de afstemming van het merk Renewi op het Nederlandse economische en maatschappelijke interesse in de circulaire economie en de zichtbaarheid van het merk voor investeerders in de Benelux. Bovendien wordt verwacht dat de secundaire notering zal bijdragen aan de liquiditeit in de aandelen van de Groep door zijn toegenomen profiel in de Benelux en een uitgebreide onderzoeksdekking.

Trading update
Het bedrijf kondigt vandaag zijn handelsupdate aan voor de periode van 1 oktober 2019 tot nu toe. De raad blijft ervan overtuigd dat Renewi de resultaten voor het volledige jaar zal leveren in overeenstemming met zijn verwachtingen.

De onderliggende trends die in onze tussentijdse resultaten op 7 november werden gerapporteerd, zijn voortgezet, met prestaties in lijn met onze verwachtingen.

De commerciële divisie heeft breed gehandeld in lijn met de verwachtingen. We ervaren lagere volumes bouw- en sloopafval, als gevolg van uitdagingen in de Nederlandse bouwmarkt als gevolg van regelgevingsonzekerheid over PFAS*- verontreiniging en stikstofdepositie. We zijn doorgegaan met het verhogen van de prijzen voor afvalproducenten om de lage recycleprijzen aan te pakken. De AEB-verbrandingsoven in Amsterdam is weer volledig operationeel en alle openstaande vorderingen zijn afgewikkeld, wat heeft geleid tot een terugneming van de voorziening van € 3 miljoen die in het eerste halfjaar is genomen.

De divisie Gevaarlijk Afval handelde iets boven verwachting. Zoals aangekondigd in december 2019 hebben de regelgevende instanties in Nederland hun verbod op het gebruik van thermisch behandelde grond (TGG) opgeheven. Dienovereenkomstig verwachten we dat ATM de productie geleidelijk zal hervatten wanneer lokale vergunningen voor het gebruik van TGG worden verleend en als de vraag en capaciteit toenemen voor onze nieuwe secundaire bouwmaterialen.

De Monostreams en Municipal Divisies presteerden in lijn met de verwachtingen.

Eenmalige posten en balans
We hebben eerder het risico voor ons ELWA-contract in Municipal bekendgemaakt als gevolg van een nieuwe Nederlandse belasting op de invoer van brandbaar afval en van Brexit. De kristallisatie van deze evenementen verhoogt de afnamekosten van ons ELWA-contract met meer dan € 5 miljoen per jaar totdat er nieuwe verkooppunten worden gevonden. De impact van Brexit na de overgangsperiode zal naar verwachting ook tot € 1 miljoen per jaar op transport- en tariefkosten oplopen. Als gevolg hiervan is ELWA een verlieslatend contract geworden en zullen een uitzonderlijke last van € 25,5 miljoen worden genomen in de resultaten voor het volledige jaar: € 10 miljoen voor waardevermindering van activa en € 15,5 miljoen als een verlieslatende contractvoorziening die de komende vier jaar zal worden opgelopen . Deze voorziening is gebaseerd op huidige en verwachte marktverbrandingspercentages.

De nettoschuld is in lijn met de verwachtingen na de ontvangst van de opbrengsten van de verkoop van Reym en de leverage bleef eind december onder 3,0x.

Vooruitzicht
De raad van bestuur blijft ervan overtuigd dat Renewi voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2020 in overeenstemming met zijn verwachtingen zal handelen.

Vooruitkijkend naar het volgende boekjaar, blijft de Raad de mogelijke impact van de vertragende economie en van lagere recyclaatprijzen voor papier en metaal volgen, en we verwachten enige blijvende impact in Nederland op bouwvolumes vanwege onzekerheid over de regelgeving. Het bestuur verwacht dat ATM gestage vooruitgang zal boeken in de richting van een volledig gebruik van de grondbehandelingslijn. We boeken Renewi 2.0, ons project om het bedrijf te vereenvoudigen na de voltooiing van de fusie-integratie. Meer details hierover zullen te zijner tijd worden aangekondigd.

*PFAS, een afkorting voor perfluoralkyl- en polyfluoralkyl-stoffen, is een groep chemicaliën die sinds de jaren 1940 in commerciële productie is om oppervlakken bestand te maken tegen vlekken, water en vet.