Renewi: De operationele cijfers van het eerste kwartaal zijn in lijn met de verwachtingen

Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende internationale waste-to-productbedrijf, maakt zijn trading update over de drie maanden tot en met 30 juni 2022 bekend.

De omzet en EBIT van de Groep voor het eerste kwartaal lagen hoger dan het afgelopen jaar en zijn in lijn met onze verwachtingen. De prijzen voor secundaire grondstoffen bleven veerkrachtig. Hoewel de prijzen voor ferrometalen sinds de piek van de afgelopen maanden zijn gedaald, blijven deze ruim boven historische gemiddelden. Wij blijven ook de kosten strikt onder controle houden als ook het effect van inflatoire kostendruk actief beheersen.

De overname van Paro heeft de goedkeuring van zowel de mededingingsautoriteit als de Nederlandse ondernemingsraad gekregen en wordt naar verwachting in augustus afgerond.

Er wordt nog steeds goede vooruitgang geboekt op onze drie waardedrijvers – onze innovatiepijplijn, het winstherstel bij Mineralz & Water en het Renewi 2.0-programma – die in de komende drie jaar en daarna voor een aanzienlijke extra omzet en marge zorgen. De installatie van het eerste deel van het Vlarema 8-project in Gent is gestart en ligt op schema om later dit jaar in gebruik te worden genomen.

Onze kasstroomresultaten in het eerste kwartaal waren in lijn met onze verwachtingen met een nettokernschuld die per 30 juni 2022 met € 18 miljoen toenam tot € 321 miljoen, de hefboomwerking blijft onder 1,5x nettoschuld op EBITDA.

Wijzigingen in wet- en regelgeving blijven de overgang naar meer recycling ondersteunen. Zo keurde het EU-parlement in juni 2022 de hervorming van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) goed waarin onder meer afvalverbranding is opgenomen. Afvalverbrandingsinstallaties zullen emissierechten moeten gaan kopen voor iedere ton CO2 die zij uitstoten tijdens de verwerking van huishoudelijk, bedrijfs- en industrieel afval. Deze extra kosten voor verbranding zullen als een katalysator voor de recyclingsector werken, aangezien de opname van afvalverbranding in het EU-ETS de winning van zo veel mogelijk te recyclen materiaal zal stimuleren voordat verbranding plaatsvindt, vergelijkbaar met de Vlarema 8-wetgeving in Vlaanderen.

Onze verwachtingen voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023 blijven ongewijzigd.