Renewi geeft geslaagde ‘dode hoek’ voorlichting op school in Alphen a/d Rijn

In het kader van veiligheid en de themaweek ‘Maak een punt van Nul’, heeft Renewi op donderdag 19 september een geslaagde ‘dode hoek’ voorlichting gegeven aan de leerlingen van groep 7/8 van SBO Op Maat in Alphen aan de Rijn.

Met een vuilniswagen en twee grote matten was een ‘dode hoek’ opstelling op het schoolplein gecreëerd. Elke leerling mocht plaatsnemen in de cabine om zodoende de ‘dode hoek’ met eigen ogen te aanschouwen. Daarnaast is er informatie gegeven over de belangrijkste vuistregels rondom deze ‘dode hoek’. Al met al hebben de leerlingen veel opgestoken en heeft het zelf ervaren van de ‘dode hoek’ in de cabine een hoop indruk gemaakt. Voor zowel SBO Op Maat als voor Renewi een zeer geslaagde actie.

Als ambassadeur van het project ‘Maak een punt van Nul’ is het doel om zoveel mogelijk verkeersdeelnemers bekend te maken met het belang van verkeersveiligheid en met de manieren om daar zelf aan bij te dragen.

Joost van Gils,  SHEQ manager bij  Renewi, zegt: “In ons werk rijden wij dagelijks met honderden vrachtwagens door de regio. We kunnen dan ook niet genoeg aandacht besteden aan veiligheid, zowel van onze eigen medewerkers maar ook van onze mede weggebruikers. En daarvan zijn de schoolgaande kinderen natuurlijk een hele belangrijke (en tevens kwetsbare) groep. Uiteindelijk willen we aan het einde van de dag allemaal weer veilig huiswaarts. Het zelf ervaren van de ‘dode hoek’ in de vrachtwagen maakt gewoonweg de meeste indruk bij kinderen”

Op de website www.maakeenpuntvannul.nl
treft u meer informatie aan over deze themaweek van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland.