Handen uit de mouwen, zwerfvuil in de zak!

Het zwerfvuilteam van OBS De Poorter

Dit schoolseizoen was het Natuurcentrum weer op verschillende basisscholen actief met projecten op het gebied van natuur en milieu. Zo ontwikkelde het in opdracht van reinigingsdienst Waardlanden het project Waardevol Afval. Alle basisscholen in de regio kregen een schatkist met voorbeelden, kennis- en inspiratiebladen.

‘Het Natuurcentrum biedt naast Waardevol Afval ook het Ecokidsprogramma bij scholen aan.’ legt Jet de Jonge uit, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de educatie. ‘Binnen dit programma kennen we vier thema’s: afval, moestuinieren bij school, natuur rond de school en water. Volgend jaar gaan we ook het thema ‘zwerfvuil’ bij de scholen aanbieden. Een leskist met verdiepingsmateriaal is daarvoor in de maak.’

Binnen het Ecokidsprogramma werd er met kinderen van OBS de Poorter alvast proefgedraaid. De stagiaires Werner van der Plas en Kavita Badloe van het Natuurcentrum kwamen tien weken achter elkaar naar de basisschool om een selectie kinderen van groep vijf tot en met acht te begeleiden. ’In de afgelopen periode hebben ze zich verdiept in allerlei zaken rondom afval en milieu. Er is gekeken hoe je middels recycling weer tot nieuwe materialen kan komen. Om de proef op de som te nemen, hebben we tijdens de workshop papierscheppen geleerd hoe je van oud papier nieuw papier kunt maken.’ zo vertellen de enthousiaste stagiaires. ‘Verder hebben we oude stropdassen vermaakt tot slangen en vorige week hebben een afvalrace gehouden waarbij ze in teams afval moesten scheiden.’

Afgelopen donderdag werd het project afgerond met een actie rondom zwerfvuil. Een medewerker van reinigingsdienst Waardlanden deelde veiligheidshesjes, handschoenen, vuilniszakken en knijptangen uit. Nadat hij de kneepjes van het vak nog even had toegelicht, gingen de leerlingen in groepjes op zwerfvuiljacht. In een uur tijd was de omgeving schoner dan ooit!

Naast lege blikjes en snoeppapiertjes was er ook nog een opmerkelijke vondst. Eén van de kinderen greep met zijn afvalknijpertje een muis op en stak deze triomfantelijk in de lucht. Na wijs beraad is het muisje weer terug in de struiken gelegd. Voor sommige afvalresten heeft Moeder Natuur een eigen reinigings- en verwerkingsmethode. Het overige afval, bestaande uit een reeks gevulde vuilniszakken, werd wel door de reinigingsdienst afgevoerd!