Renewi en Visser Duiven optimaliseren inzameling kleine hoeveelheden losse matrassen

Waste-to-product organisatie Renewi is een samenwerking aangegaan met Visser Duiven voor het duurzaam inzamelen van kleine hoeveelheden losse matrassen in heel Nederland. Visser Duiven optimaliseert het inzamelproces met minder verkeer, geluidsoverlast en CO2-uitstoot tot gevolg, en levert de matrassen aan Renewi. Renewi transporteert ze vervolgens naar RetourMatras voor verdere recycling.

Renewi zoekt dagelijks niet alleen naar manieren om de uitstoot van zijn klanten te verminderen, maar ook om de eigen uitstoot zoveel mogelijk terug te brengen. Mede om deze reden is de recycler een partnership met Visser Duiven aangegaan die als logistieke partner de inzameling van droge matrassen voor zijn rekening neemt.

Visser Duiven werkt volgens een efficiënt distributieconcept, waarbij de kleine zendingen met het Teamtrans netwerk georganiseerd wordt en de grote zendingen met de eigen auto’s. Visser is lid /medeeigenaar van TeamTrans, een samenwerkingsverband van tien zelfstandige familiebedrijven in Nederland, stuk voor stuk ervaren specialisten in (fijnmazige) distributie. Door het bundelen van krachten en het uitwisselen van zendingen vormen zij een kwalitatief sterk en efficiënt netwerk voor regio- en stadsdistributie, met volledige landelijke dekking.

Op deze manier realiseren Renewi en Visser Duiven een zeer efficiënte matrasseninzameling met minimale CO2-uitstoot en verkeers- of geluidsoverlast.  Renewi zorgt voor de begeleiding van de logistieke inzamelprocessen en het in bulk afleveren van de afgedankte matrassen naar RetourMatras, waar ze worden gerecycled tot secundaire grondstoffen.

“Ik ben erg blij met deze samenwerking waarbij we, naast de grotere volumes, ook voor kleinere hoeveelheden matrassen een circulaire oplossing bieden”, aldus Marc den Hartog, algemeen directeur Commercial Waste Nederland. “Daarnaast realiseren we middels deze inzameling via een fijnmazig logistiek netwerk een enorme besparing op de CO2-uitstoot. Dit draagt bij aan de intenties om onze eigen inzameling zo duurzaam mogelijk te maken, waarbij ook de gemeenschap profiteert omdat er minder van onze vrachtwagens op de weg zijn.”