Eén krachtig geluid uit de totale keten

Vereniging Afvalbedrijven viert tienjarig bestaan
Op 1 januari 2014 bestaat de Vereniging Afvalbedrijven tien jaar. Bestuur, leden en bureaumedewerkers hebben het gisteren klein gevierd tijdens de Algemene Ledenvergadering in Den Haag. “Samen denken, samen overleggen, met de hele keten samenwerken, dat is onze kracht”, aldus voorzitter Pieter Hofstra. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan publiceert de VA een speciale uitgave van haar blad afvalforum.

Krachtenbundeling
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) ontstond tien jaar geleden door een fusie van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen (VNAO) en de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV). De bundeling van krachten was nodig omdat het afvallandschap te versnipperd was. Met de fusie ontstond een brede vereniging waarin de hele afvalketen vertegenwoordigd was. Directeur Dick Hoogendoorn: “Ondanks de diversiteit in onze achterban, lukt het ons om één geluid naar buiten te brengen waarin alle leden zich herkennen. We zijn erin geslaagd de interne discussie goed te organiseren.”

Strategie
In haar afgelopen zomer vastgestelde strategiedocument stelt de VA de circulaire economie centraal. “De sector heeft zich ontwikkeld tot een professionele, innovatieve en internationale bedrijfstak waar we trots op mogen zijn. De focus ligt op het sluiten van kringlopen en de productie van grondstoffen en energie. We kunnen nog flinke stappen richting een verregaande circulaire economie zetten door meer afval bij de bron te scheiden en het restafval te beperken, het optimaliseren van de waardeketen en Nederland als grondstoffenrotonde te positioneren”, aldus Hoogendoorn. “In onze visie maakt ook de import van brandbaar afval voor de productie van energie onderdeel uit van de circulaire economie en zullen we met voldoende stortcapaciteit ervoor moeten zorgen dat stromen die niet-recyclebaar en niet-brandbaar zijn milieuverantwoord worden verwerkt.”

Laatste editie
De speciale uitgave van afvalforum geeft in artikelen weer hoe de sector zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld en welke route de sector de komende tijd bewandelt. Daarnaast kent de editie enkele rubrieken: columns, trends, factcheckers en voorspellingen. Ook zijn de resultaten van de enquête onder de aanwezigen van de Afvalconferentie 2013 opgenomen in de uitgave. De speciale uitgave is de laatste editie van afvalforum. Na zeventien jaargangen neemt de VA afscheid van haar papieren blad. Journalistieke artikelen blijft de VA publiceren op haar website. Abonnees worden hierover via een e-nieuwsbrief geïnformeerd.