Recyclingsymposium 2016: Handen en voeten aan de Circulaire Economie

Het Recyclingsymposium 2016 wordt gehouden op woensdag 26 oktober 2016 in de Evenementenhal te Gorinchem. BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA nodigen u van harte uit.

Het thema dit jaar is:
Handen en voeten aan de Circulaire Economie, wat is er zichtbaar in de praktijk?

De praktijk
Circulaire economie is een actueel onderwerp waar veel over wordt gesproken. Green deals, convenanten, intentieverklaringen worden opgesteld. Na de introductie van het VANGbeleid door Staatssecretaris Mansveld en de opvolgende jaren wordt er al veel van de circulaire gedachte in de praktijk gebracht. Er kan echter nog veel meer. Wat kunnen we leren of beter gezegd: doen?!

De sprekers
Sprekers vanuit overheid en bedrijfsleven laten woensdag 26 oktober in de Evenementenhal te Gorinchem zien wat hun bijdrage is aan de circulaire economie. Over de stand van zaken met aanpassing van regelgeving, eigen verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven, design voor recycling, duurzame productie, en van sloop tot hergebruik wordt u uitvoerig en gevarieerd geïnformeerd.

Vijfde Symposium
Het recyclingsymposium heeft inmiddels een vaste plaats verworven. Ook dit jaar mag dit evenement niet in uw agenda ontbreken. Dagvoorzitter Simone van Triër zal u meenemen door het afwisselende programma dat naast enkele topsprekers ook een snelle opvolging van mooie praktijkvoorbeelden zal presenteren. Dit jaar zal tevens de BouwRecyclingAward worden uitgereikt. Het recyclingsymposium wordt gehouden tijdens de recyclingbeurs te Gorinchem.

Het programma
In het gevarieerd programma wordt u meegenomen langs de vorderingen die zijn gemaakt in het realiseren van de circulaire economie. Interessant is om te ervaren en vergelijken hoe de Nederlandse en Vlaamse overheden dit aanpakken: haalt Vlaanderen Nederland in?
Ondernemers lichten toe wat hun bijdrage is. Sommigen maken “de volgende stap” naar hoogwaardige volledige circulariteit. Hoe doen ze dat?

Van ontwerp tot realisatie, recycling en hergebruik, het is allemaal in het programma terug te vinden.

Na het symposium kunnen deelnemers gratis de Recyclingbeurs bezoeken.

Meer informatie, programma, sprekers en inschrijven zie www.recyclingsymposium.nl