Jaaroverzicht 2012 Saver

In 2012 duurde de economische recessie voort. Ook Saver ondervond hier uiteraard hinder van. Desondanks is het uiteindelijke bedrijfsresultaat goed te noemen. Ook op het gebied van duurzaamheid profileerde Saver zich op positieve wijze.

Zoals alle gemeenten in Nederland zien ook de gemeenten uit het verzorgingsgebied van Saver zich genoodzaakt bezuinigingen te realiseren. Saver heeft hieraan een bijdrage geleverd door de totale lasten voor de Savergemeenten met meer dan 5% te laten dalen. Door de gemeentelijke bezuinigingen is de omzet op het gebied van Savers reinigingstaken achtergebleven. Ook is de omzet op de commerciële diensten gedaald door het slechte economische klimaat. Voordeel is in de eerste helft van 2012 behaald door de prijzen voor grondstoffen die hoger uitvielen dan begroot, door de inzet van meer winterdiensten dan normaal en de tijdelijke verlenging van het contract met de gemeente Rucphen. Met behulp van efficiencyslagen reduceerde Saver de operationele kosten behoorlijk. Hierdoor is het uiteindelijke bedrijfsresultaat op het niveau van 2011 gebleven.

Op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid liet Saver zich in 2012 eveneens van haar goede kant zien. Niet alleen de ontwikkeling en implementatie van de E-tainer, een nieuwe, paarskleurige verzamelcontainer voor klein, elektronisch afval, droeg hieraan bij. Ook het gebruik van zogenaamde ‘Roll Packers’ (verdichtingsmachines) op de milieustraten en de inzet van grotere afzetcontainers zorgden voor een duurzamere bedrijfsvoering, doordat er minder kilometers per ton afval hoefde te worden gereden.

Daarnaast zette Saver een grote stap voorwaarts op MVO-gebied door 2012 intern in het teken van ISO 26000 te plaatsen. In de loop van 2013 zullen de resultaten extern gecommuniceerd worden aan de hand van een zogenaamde ‘zelfverklaring’ op het NEN-publicatieplatform ISO 26000.

Ook op het gebied van kwaliteit en veiligheid scoorde Saver prima. De hercertificeringsaudit ISO 9001 en VCA** liet nul tekortkomingen zien, waardoor Saver wederom verzekerd is van haar certificaten.

Op communicatief gebied ontwikkelde Saver samen met de gemeenten uit haar verzorgingsgebied een grote afvalscheidingscampagne ‘Afval scheiden, dat levert iedereen wat op’. Doel is het creëren van bewustwording bij burgers en bedrijven voor de noodzaak het afval op juiste wijze te scheiden met als gevolg een aanzienlijke reductie van de hoeveelheid restafval per huishouden.

Bijzondere projecten als de proefinzameling van plastic-, metalen- en sap- en zuivelverpakkingen, de landelijke compostactie, de vervanging van alle Saverpassen en diverse educatieve projecten, maakten 2012 tot een bijzonder jaar. Dat inwoners de inspanningen van Saver waarderen, liet het klanttevredenheidsonderzoek zien: men waardeerde de afvalinzamelingsactiviteiten met het rapportcijfer 8,0.

Het volledige jaarverslag 2012 is in te zien op www.saver.nl