Aanbesteding verwerking huishoudelijk rest- en gft-afval definitief na tekenen contracten

Op dinsdag 23 juni jl. zijn bij regionale afvalinzamelaar Saver N.V. te Roosendaal de contracten getekend voor de verwerking van huishoudelijk rest- en gft-afval van negen West Brabantse gemeenten (de Saver+-gemeenten). Deze contracten zijn voortgekomen uit de aanbesteding die vorig jaar februari is gegund. De ondertekening werd gedaan door: Jan van der Meer (SITA), John van Haeff (Attero) en Wil van Leijsen (Saver). De samenwerking tussen de Saver+-gemeenten levert een aanzienlijke kostenbesparing op. Bovendien vindt de verwerking ook na 1 februari 2017 in de regio plaats.

Samenwerking
Begin 2013 gaven de gemeenten van het voormalig Gemeentelijk Samenwerkings Verband Westelijk Noord-Brabant (GSV) de aftrap om samen met Saver N.V. te komen tot een nieuw verwerkingscontract voor huishoudelijk rest- en gft-afval. Dit omdat de huidige contracten met afvalverwerker Attero per 1 februari 2017 aflopen.
Deze constructieve samenwerking heeft geleid tot een strategie waarbij het gehele voormalige GSV en Saver N.V. (als Saver+) de handen ineen hebben geslagen om te komen tot een aanbesteding. Uiteindelijk hebben ook de gemeenten Etten-Leur en Zundert zich aangesloten bij de voormalige GSV-gemeenten.

Midwaste
De aanbesteding is destijds gecoördineerd door de coöperatieve vereniging Midwaste. Deelnemers aan deze aanbesteding waren de gemeenten die horen tot het werkgebied van Saver en de gemeenten Breda, Tilburg, Den Bosch, Oss, alsmede Eindhoven met omliggende gemeenten. De aanbesteding was opgedeeld in zes percelen, waarbij Saver en deze gemeenten ieder een eigen perceel hebben. In totaal deden 56 gemeenten met ca. 2,2 miljoen inwoners mee aan de aanbesteding.

Ondertekening
Op dinsdag 23 juni zijn de contracten voor de verwerking van huishoudelijk rest- en gft-afval getekend. Het contract voor de verwerking van huishoudelijk gft-afval is afgesloten met Attero Moerdijk. De verwerking van huishoudelijk restafval gaat naar SITA ReEnergy in Roosendaal.
Het nieuwe contract met de verwerkers gaat in per 1 februari 2017 en heeft een looptijd van 5 jaar met een mogelijkheid tot verlenging. Saver N.V. treedt op als contracthouder van de nieuwe overeenkomsten.