Raadsleden bijgepraat op themabijeenkomst: ‘Omgekeerd Inzamelen in de praktijk’

75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020, dat is de uitdaging waar de zes Avalex gemeenten voor staan. Vanaf september bespreken de gemeenteraden het voorstel ‘Omgekeerd Inzamelen’ en besluiten ze of het wordt ingevoerd in het Avalex gebied. De gemeenteraadsleden kwamen maandagavond samen op een themabijeenkomst over ‘Omgekeerd Inzamelen’ om zich te laten informeren voordat de besluitvormingsperiode in gaat.

Wat is omgekeerd Inzamelen?
De gemeenteraden kwamen al vaker bijeen om te kijken naar verschillende methoden van inzameling. De methode ‘Omgekeerd Inzamelen’ kwam als beste naar voren in de studie die door gemeenten en Avalex is gedaan. Via de methode Omgekeerd Inzamelen wordt het gemakkelijker voor inwoners om grondstoffen zoals plastic, metalen en drankenkartons (PMD), papier en gft te scheiden. Op dit moment wordt zo’n 40% van het afval in de Avalex gemeenten gescheiden ingezameld. Dit komt neer op gemiddeld 230 kg restafval per inwoner per jaar. Met het eventuele nieuwe afvalbeleid worden grondstoffen zo dicht mogelijk aan huis opgehaald. Omdat het mogelijk is om zoveel aan huis te scheiden, blijft er maar een klein beetje restafval over, dat kan worden weggebracht naar wijkcontainers.

Waarom Omgekeerd Inzamelen?
Omgekeerd Inzamelen kwam als beste naar voren om de doelstelling 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 te bereiken. Dit na een uitvoerige beleidsstudie van de zes gemeenten en Avalex naar alle mogelijke vormen van inzameling. Op het gebied van service, kosten en milieu scoort ‘Omgekeerd Inzamelen’ het beste. Service; omdat er veel service wordt geboden door vlakbij huis grondstoffen op te halen. Kosten; de bijdrage die de gemeente moet betalen aan Avalex voor de inzameling wordt niet verhoogd en kan wellicht op termijn naar beneden. En milieu; gezien de verwachte hoeveelheid gescheiden afval en vermindering van restafval dat wat wordt verwacht na invoering van het beleid en de vermindering van CO2 uitstoot door efficiëntere inzameling.

Themabijeenkomst ‘Omgekeerd Inzamelen’
Om raadsleden een goed beeld te geven wat deze methode betekent voor inwoners kwamen ervaringsdeskundigen (van ROVA en de gemeente Utrecht), die ‘Omgekeerd Inzamelen’ al hebben ingevoerd, aan het woord.
Zo blijkt het vooraf betrekken van bewoners cruciaal voor een geslaagde invoering. Alle deskundigen zijn erg positief over de resultaten. Avalex presenteerde hoe de invoering in het Avalex gebied er uit zal komen te zien en op welke manier inwoners worden betrokken en geïnformeerd. Tijdens de paneldiscussie konden raadsleden vragen stellen.

Service op grondstoffen
De service op grondstoffen was een veel besproken onderwerp. De ervaring van andere gemeenten in Nederland is dat Omgekeerd Inzamelen bij inwoners niet wordt gezien als service verlaging. Wel is er sprake van een verandering. Maar gebleken is dat als mensen eenmaal het gemak van grondstoffen aan huis inzamelen ervaren, dan dragen inwoners graag hun steentje bij aan een beter milieu.

Milieudoelstellingen
Ook werd er gevraagd in welke mate Omgekeerd Inzamelen bijdraagt aan de doelstelling van 100 kg restafval. De 100 kg zal ook op basis van ervaringen met Omgekeerd Inzamelen vermoedelijk nog niet worden behaald. Hier zijn nog andere maatregelen voor nodig. Omgekeerd Inzamelen een methode die zeer geschikt is om eventueel later te combineren met andere vormen van inzameling (bijv. diftar, Nascheiding, afval loont). De effecten nemen ook toe naarmate er meerdere maatregelen worden toegepast.

Kosten
Tot slot kwamen er ook vragen over de kosten van invoering. Op dit moment gooien we dagelijks heel veel grondstoffen weg. Grondstoffen hebben een waarde en leveren geld op. De verbranding van restafval kost geld. In het Avalex verzorgingsgebied hebben we gezien dat er nog veel grondstoffen zitten in het restafval dat inwoners aanbieden, we verbranden zo letterlijk miljoenen euro’s. Natuurlijk haal je deze grondstoffen bij invoering niet gelijk uit het restafval. Maar het geeft wel aan hoeveel grondstoffen en geld we vandaag de dag nog weggooien. De opbrengsten van de grondstoffen en de vermeden verbrandingskosten dekken de investeringen die nodig zijn om het nieuwe inzamelsysteem in te voeren. Inwoners zijn hard nodig voor het succes van Omgekeerd Inzamelen. Daarom zal er bij eventuele invoering ook veel aandacht worden besteed aan communicatie.

Vervolg
De themabijeenkomst is georganiseerd ter voorbereiding op de besluitvorming van de zes gemeenteraden. Na goedkeuring worden de inwoners eerst goed geïnformeerd over het nieuwe afvalbeleid. Daarna wordt het nieuwe afvalbeleid, in een periode van vijf jaar, stapsgewijs ingevoerd.