Proef vergoeden van ingeleverd vet in Heemstede een succes

Foto: Meerlanden/Arjen Vos

Inwoners Heemstede leveren massaal hun bakolie en frituurvet in
Het vergoeden van gebruikt vet heeft een flinke impuls gegeven aan het gescheiden inleveren van bakolie en frituurvet in Heemstede. In de afgelopen tien dagen hebben de inwoners van Heemstede gezamenlijk maar liefst 900 kilogram vet en olie ingeleverd bij de milieustraat. Ter vergelijking: Meerlanden zamelt in Heemstede gemiddeld rond de 400 kilogram vet per maand in.

“Wij zijn zeer verheugd dat zoveel inwoners uit Heemstede hun vet komen inleveren en hiermee zich een nieuwe gewoonte eigen maken. Wij zijn inmiddels gewend om afvalstromen, zoals papier en glas, te scheiden. Maar het apart inleveren van vet is nog tamelijk nieuw. De vergoeding van 25 cent per liter ingeleverd vet slaat aan,” aldus Kaspar Karimi van Dutch Coöperations.

De proef met het vergoeden van bakolie en frituurvet is een initiatief van Dutch Coöperations en gefaciliteerd door Meerlanden en gemeente Heemstede. De proef duurt tot en met zaterdag 28 februari.

Gebruikt vet wordt gerecycled tot biodiesel en biokerosine en is een waardevolle grondstof die niet thuishoort in het riool of restafval.

Bakolie levert statiegeld op
Net zoals het inleveren van flessen de consument statiegeld oplevert, levert het inleveren van bakolie en frituurvet via vetrecyclemachine de BayTom geld op. De BayTom weegt de hoeveelheid vet en print vervolgens een bonnetje uit met hierop de waarde van het ingeleverde vet. Per liter vet wordt 25 cent uitbetaald. Op dit moment schrijft een medewerker van Dutch Coöperations nog een kwitantie uit en boekt het geld handmatig over op de rekening van degene die het vet heeft ingeleverd. In de toekomst kunnen consumenten het bonnetje verzilveren via de website afvalbonnen.nl.

“Wij willen dat consumenten ervan meeprofiteren dat hun afval waarde bevat en wij denken dat een financiële prikkel, hoe klein ook, inwoners kan aanzetten om hun oliën en vet gescheiden in te leveren wat weer bijdraagt aan een circulaire economie. Uw afval is geld waard en daar willen wij de nadruk op leggen,” aldus Kaspar Karimi.

Vetrecycle machine reinigt vet
De BayTom vangt bakolie en frituurvet op en scheidt het vet van voedselresten en water. Wat overblijft, is gereinigd vet waarmee biodiesel kan worden gemaakt. De uit Turkije afkomstige machine is door Dutch Coöperations geïntroduceerd in Nederland en aangepast aan de Nederlandse markt. De milieustraat in Heemstede is de eerste locatie in Nederland waar inwoners hun gebruikte oliën en vet kunnen inleveren tegen een vergoeding.