Pressure-cooker leidt tot open standaard digitale begeleidingsbrief

Een open standaard voor de digitale begeleidingsbrief. Dat moet de uitkomst zijn van de zogeheten pressure cooker-bijeenkomst die eind mei plaatsvindt. Onder auspicien van TLN werken alle betrokken partijen in de afvalketen samen aan een open standaard voor de digitale begeleidingsbrief.

Door deze set van afspraken, een proctocol, kan iedereen die (samen)werkt met digitale begeleidingsbrieven met elkaar communiceren, ook als software van verschillende leveranciers wordt gebruikt. De bijeenkomst is er gekomen op initiatief van de markt. Alle betrokken organisaties werken mee, waaronder behalve TLN ook de LMA, de NVRD, VA en BRBS. ‘Die krachtenbundeling geeft het belang aan dat betrokken partijen hechten aan de digitale begeleidingsbrief’, zegt Pieter Bas Buskens van het gelijknamige bedrijf, gespecialiseerd in afvalsoftware.

Digitale begeleidingsbrief
Gebruik van de digitale begeleidingsbrief biedt de afvalketen meerdere voordelen, vertelt Buskens desgevraagd. ‘Werk wordt makkelijker waardoor het sneller en goedkoper kan en administratieve lasten afnemen. Bovendien hoeven begeleidingsbrieven niet meer handmatig te worden ingevuld waardoor de foutkans minder is. Verder voorziet de digitale begeleidingsbrief in de door de overheid vereiste bewaarplicht.’
Een digitale begeleidingsbrief maakt het voor alle partijen in de keten veel gemakkelijker. Daar kan Buskens kort over zijn. ‘De planner plant een order in, waarna de chauffeur door een simpele druk op de knop de begeleidingsbrief digitaal binnenhaalt’, legt hij uit. ‘Ook het aanmelden bij de weegbrug en het compleet maken van de digitale begeleidingbrief met datum en gewicht gebeurt volautomatisch.’

Marktinitatief
De ontwikkeling van het protocol voor de digitale begeleidingsbrief is een initiatief van markt, ‘De markt vraagt om een open standaard’, zegt Pieter Bas Buskens. ‘Dat leveranciers elk hun eigen systeem hebben, is niet in het belang van de gebruikers. Afspraken over een open standaard moeten met zachte dwang samenwerking tussen leveranciers tot stand te brengen. Het efficiënter communiceren dat als gevolg hiervan in de afvalketen plaatsvindt, pakt voor iedereen positief uit. Daar hebben niet alleen de gebruikers baat bij.’
Buskens is een van de partijen die meewerkt aan de open standaard voor de digitale begeleidingsbrief. ‘We hebben de digitale begeleidingsbrief al op negen plaatsen draaien en kunnen er daarom vanuit onze praktijkervaring over meepraten. ‘Onder hoge druk, de naam pressure cooker zegt het al, wordt in relatief korte termijn de open standaard bepaald’, zegt Buskens.
Hij legt uit hoe het werkt: ‘De aanwezige brancheorganisaties, bedrijven, leveranciers en deskundigen inventariseren als eerste welke gegevens er worden uitgewisseld. Dat is feitelijk hetgeen er nu nog op het papieren biljet staat. Op basis van die informatie brengen we gezamenlijk in beeld welke files over en weer gaan. Tot slot bespreken hoe die uitwisseling van die bestanden kan worden gestandaardiseerd.’

Van groot belang
Buskens onderschrijft het belang van de open standaard. ‘Als het protocol er is, hoeven gebruikers niet langer meer met verschillende digitale begeleidingsbrieven te werken. En dat het in de praktijk werkt, weten wij inmiddels. Bij de digitale begeleidingsbrief die wij hebben ontwikkeld voor onze weegbruggen zijn de bijbehorende communicatieprotocollen nu al open en voor iedereen beschikbaar’, legt hij uit.
‘Daarvoor heeft de weegsoftware een open interface, een extra communicatielaag. De specificaties daarvan zijn voor iedereen beschikbaar. Andere leveranciers van de digitale begeleidingsbrief kunnen hun systemen daar heel makkelijk op aanpassen, waardoor gebruikers met elke verwerker berichten kunnen uitwisselen.’ Ongeacht de digitale begeleidingsbrief waar ze mee werken, benadrukt Buskens. ‘Geen enkele leverancier is daarvan uitgesloten. Inmiddels zijn er al verschillende partijen die op deze manier berichten uitwisselen, terwijl ze zowel onze software als die van collega-leveranciers gebruiken.’

LZP
Ook de software van Logistiek zonder Papieren (LZP) koppelt met de software van andere aanbieders, waaronder die van PieterBas, blijkt uit een opmerking van LZP-directeur Manual Villena. ‘We zijn marktleider en daarom verplicht om met alle systemen te koppelen. Je wilt verbindingen creëren. Sommige partijen zijn hierin helaas nog afwachtend, maar ik ben er van overtuigd dat de toekomst een open netwerk zal zijn.’
Villena pleit er voor dat de open standaard voor de digitale begeleidingsbrief na vaststelling snel wordt ingevoerd. ‘De markt wil duidelijkheid’, weet Villena. ‘Ik zie dat meer en meer organisaties in de afvalsector voor transparantie kiezen of dat de ontdoeners dit van hun afvalinzamelaar verlangen. Dus laten we dit punt snel afhandelen.’

STOSAG
De open standaard voor de digitale begeleidingsbrief is het vervolg op de STOSAG ( Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen). Afvalinzamelaars en leveranciers gebruiken de STOSAG voor informatie-uitwisseling tussen onder meer uitleesapparatuur van chips van kliko’s en (ondergrondse) containers van verschillende leveranciers.
De STOSAG wordt in de praktijk inmiddels volop toegepast. Zo heeft de Omrin al een project met ondergrondse containers in de binnenstad van Leeuwarden en staat een pilot op de planning met Ferwerderadeel voor gechipte papiercontainers. Maar ook andere afvalinzamelaars hebben STOSAG-projecten, waaronder de Avalex en ROVA.
‘Sommige leveranciers moeten nog wel wennen, maar naarmate er meer projecten komen wordt het gebruik van de STOSAG een vanzelfsprekendheid’, zei Jan Beijert van Omrin eerder in een interview op het kennisblog van Pieter Bas. ‘Maar de adoptie in de markt neemt snel toe. Binnen nu en een jaar is de STOSAG de standaard.’

Lees het interview met Jan Beijert: http://www.pieterbas.nl/de-stosag-wordt-al-volop-toegepast

 

[vc_button title=”Meer over PieterBas Automatisering” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/pieter-bas-automatisering/”]