Omvangrijke circulaire sloopopdracht voor GP Groot in Amsterdam

Materialen uit sloop hergebruikt in nieuwbouw Eigen Haard

Foto: Erik Boschman

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard heeft GP Groot sloopwerken en saneringen de opdracht gegund voor het slopen van 176 woningen in de Amsterdamse Kolenkitbuurt en Indische buurt. Deze sloop wordt volledig circulair uitgevoerd. Bij het demonteren van de gebouwen en woningen worden de hierbij vrijgekomen materiaalstromen zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled.

Foto: Erik Boschman

GP Groot sloopwerken en saneringen heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in ‘circulair slopen’. ,,In 2050 moet Nederland CO2 neutraal en 100 procent circulair zijn. En dat is precies waar we als GP Groot ons dienstenpakket op afstemmen’’, zegt Bert de Vilder, senior projectleider. ,,Circulariteit loopt als een rode draad door al onze bedrijfsactiviteiten heen. We zijn inmiddels een voorloper op het gebied van circulair slopen en dat was voor Eigen Haard de aanleiding om ons opnieuw een grote opdracht te gunnen.

Circulair slopen is kostenefficiënt en vermindert de CO2-uitstoot enorm. Bovendien heeft het hergebruik van materialen een positief effect op de berekening van de Milieuprestatie Gebouwen. Kortom; deze manier van werken levert voor alle partijen een win-win situatie op.’’

Donorgebouwen

foto: Erik Boschman

De gebouwen die worden gesloopt aan de Kramatweg en Akbarstraat fungeren als donorgebouwen voor de nieuwbouw aan het Fridtjof Nansenhof. GP Groot heeft een lijst opgesteld van de meest kansrijke materialen die eenvoudig kunnen worden hergebruikt. ,,Noem wat op die lijst staat maar even het laaghangend fruit’’, vervolgt De Vilder. ,,Ons ideaalbeeld is natuurlijk dat we op termijn alle grondstoffen uit sloop terug kunnen leveren als nieuwe producten. Maar in dit stadium is het reëel om vooral naar de meest interessante, en daardoor rendabele, stromen te kijken. Voorbeelden van deze stromen zijn bijvoorbeeld steenachtige materialen, kunststof kozijnen, houten deuren en kozijnen, hang- en sluitwerk, balkhout en planken, keramische dakpannen en cv-ketels. Deze ketels kunnen gedeeltelijk direct worden hergebruikt of door ons worden gedemonteerd. Dit gebeurt binnen ons Social Return project waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn. Hier belanden overigens veel meer onderdelen die een tweede leven krijgen, zoals radiatoren, wasmachinekranen en hang- en sluitwerk.’’

Webshop
Materialen die niet binnen projecten van Eigen Haard worden hergebruikt, worden vanaf eind mei aangeboden via een speciale webshop: https://www.marktplaats.nl/u/gp-groot/40630425/
,,De vraag naar dit soort materialen en grondstoffen wordt steeds groter’’, ziet De Vilder. ,,Er is inmiddels een flinke afzetmarkt voor. We hebben binnen de GP Groot groep veel expertise op het gebied van circulariteit en kunnen de bij de sloop vrijgekomen materialen direct hergebruiken (upcyclen) of bewerken (recyclen) en opnieuw vermarkten. We zijn voortdurend bezig om cirkels rond te maken. Dat doen we binnen ons bedrijf door afval terug te brengen tot grondstof, halffabricaten of nieuwe producten’’, legt De Vilder uit. ,,Daarin kunnen we heel veel zelf. Van het geven van duurzaamheidsadvies door ons zusterbedrijf HB Adviesbureau tot het met eigen materieel gescheiden inzamelen, transporteren en recyclen van tal van materiaalstromen door onze inzameling en recycling bedrijven. Om nog verder te komen, zoeken we voortdurend naar partijen die met ons willen samenwerken. Innovatieve partijen die met ons meedenken maar ook afnemers die materialen toepassen voor verbouwingen, renovaties of opknapbeurten. De eerdergenoemde website vormt daar een belangrijke schakel in. Zo dragen we steeds meer bij aan de vorming van een 100% circulaire economie.’’ De fysieke uitsloop van de woningen aan de Kramatweg is inmiddels voltooid. De grote sloop van deze gebouwen wordt voor de zomer afgerond. Na de bouwvak volgen dan de woningen aan de Akbarstraat en Fridtjof Nansenhof. Het hele circulaire sloopproject is voor het einde van dit jaar gereed.