Van Gansewinkel start afvalinzameling en -verwerking Nationale Politie

Vertrouwelijke vernietiging bedrijfsgegevens staat centraal:

Van Gansewinkel start per direct met de afvalinzameling en -verwerking voor de Nationale Politie, een totaal van ruim 600 locaties in Nederland. In de nieuwe samenwerking staat met name de inzameling en vernietiging van vertrouwelijke documentatie en onderdelen centraal. Op jaarbasis verwerkt de afvalrecycler ruim 6.800 ton voor de Nationale Politie waarvan 6.100 ton geheel of gedeeltelijk een tweede leven krijgt.

De Nationale Politie bestaat in Nederland uit tien regionale eenheden, een landelijke eenheid, de Politieacademie en een Politiedienstencentrum waarmee de organisatie in Nederland beschikt over meer dan 600 locaties van waaruit ruim 64.000 politieambtenaren werkzaam zijn. Hierbij betreft het verschillende typen vestigingen waaronder het hoofkantoor, de diverse politiebureaus, werkplaatsen, maneges en schietbanen. Van Gansewinkel neemt voor deze vestigingen de inzameling en verwerking en recycling van diverse afvalstromen voor haar rekening. “Ieder locatie is verschillend en dat zien we terug in het type te verwerken reststromen”, aldus Dennis Leeuwerik, Directeur Sales & Marketing bij Van Gansewinkel. “Zo zamelen we voor de Nederlandse Politie op de kantooromgevingen al het papier en karton in, op de schietbanen de kogelhulzen en op de maneges de mest”. In totaal gaat de afvalverwerker ruim 6.800 ton afval inzamelen, waarvan bijna 90% na bewerking een tweede leven als grondstof krijgt.

Vertrouwelijk
Met name de inzameling en verwerking van vertrouwelijke documenten en producten speelt een belangrijke rol in de nieuwe samenwerking. “De Nationale Politie eist een vertrouwelijke vernietiging van de bedrijfsgegevens, Van Gansewinkel biedt deze garantie met haar Destra Totaal concept. Dat gaat verder dan alleen documentatie of digitale informatiedragers. Denkt hierbij ook aan de onlangs vervangen politie-uniformen”, voegt Leeuwerik toe. “Deze vormen van afvalverwerking vragen om een gespecialiseerde aanpak. De Nationale Politie wil de zekerheid hebben van gegarandeerde vernietiging en moet erop kunnen vertrouwen dat de producten of goederen zoals ook documenten, laptops en camera’s adequaat worden verwerkt. Van Gansewinkel hanteert hiervoor de strengste richtlijnen, zamelt het afval in een afgesloten systeem in, vervoert en vernietigt het op een afgeschermde locatie. Het vernietigen wil overigens niet zeggen dat de grondstoffen verloren gaan, data of producten mogen niet meer bruikbaar zijn, maar de grondstoffen proberen we ook in dit geval maximaal terug te winnen.”

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]