Tweede turbine REC zorgt voor 10.000 extra huishoudens duurzame energie

Met de definitieve in gebruik name afgelopen week van de tweede turbine van de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen verhoogt Omrin de productie van duurzame energie van 16 Megawatt tot 20 Megawatt. In de praktijk betekent deze capaciteit een toename van 40.000 naar 50.000 huishoudens.

Omrin haalt, als onderdeel van de circulaire economie, graag zoveel mogelijk herbruikbare producten en materialen uit afval. Maar na scheiding en bewerking blijven brandbare reststoffen over. Met deze reststoffen maakt Omrin duurzame energie. In Harlingen levert Omrin via de hightech verbrandingsinstallatie rechtstreeks stroom aan het netwerk. De centrale levert warmte in de vorm van stoom aan Frisia Zout. Hiermee dampt Frisia haar gereinigde pekel in tot zout. Jaarlijks scheelt dit in totaal ca. 75 miljoen kuub aardgas.

Door de combinatie van stroomopwekking en de verkoop van warmte behaalt de REC als energiecentrale het hoogste rendement in ons land.