Omrin opent eigen tankstation voor groen gas

Op vrijdag 12 december a.s. opent Omrin op het terrein van Ecopark De Wierde haar eigen groen gas tankstation. Hierdoor kunnen alle Omrin voertuigen die op groen gas rijden “in eigen huis” tanken. Het tankstation is niet openbaar en uitsluitend bedoeld voor de eigen reinigings- en transport-middelen van Omrin.

Openingshandeling
De officiële openingshandeling vindt plaats rond 12.15 uur en wordt uitgevoerd door de gezamenlijke aandeelhouders van Omrin, bestuurders van de Friese gemeenten.

Mini symposium Groen gas
Voorafgaand organiseert Omrin voor haar gasten een minisymposium over groen gas.
Hierbij zijn als vakinhoudelijke gastsprekers aanwezig:

• De heer Wout de Groot, manager New Energy van Gasunie
• De heer Jan Baljeu, directeur van Friesland Lease
• De heer Bouwe de Boer, energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden

Na het symposium verplaatsen alle gasten zich per Arrivabus (uiteraard rijdend op groen gas) naar het tankstation voor de openingshandeling.

Biogasproductie
Omrin produceert op Ecopark de Wierde al sinds 2002 biogas uit huishoudelijk restafval, jaarlijks ongeveer 10 miljoen m3. Dit wordt vooral omgezet in groene stroom. Omdat de ambities van Omrin gericht zijn op het sluiten van kringlopen, kan investeren in de bouw van een eigen tankstation worden gezien als een goede stap in deze richting en kan uit de productie van biogas een
groter deel als brandstof worden verwerkt.