Van Werven en Reimert samen verder met Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland

Per 1 november 2011 nemen Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere en Van Werven Afvalinzameling en Verwerking uit Oldebroek samen een 100% belang in Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. in Almere.

Reimert Bouw en Infrastructuur is vanaf de start van de Vijfhoek in 1989 als aandeelhouder betrokken bij het bedrijf en vergroot haar belang naar 50%. Van Werven neemt de andere 50% over en realiseert daarmee, naast Biddinghuizen, een tweede vestiging voor haar bedrijfsactiviteiten in Flevoland. Beide bedrijven werken reeds vele jaren samen bij bouw- en infrastructurele projecten. Van Werven levert hierbij machines en personeel aan Reimert en de Vijfhoek.

De Vijfhoek biedt, met haar bedrijfsterrein van 7 ha met milieucategorie 5, volop ruimte aan nieuwe activiteiten. Het terugwinnen van grond-, mest- en biobrandstoffen uit afval wordt daarbij gezien als een sterke groeimarkt die aansluit op het beleid van de overheid.

De binnen korte afstand aanwezige bevolkingsconcentratie en volumineuze sterke agrarische sector in Flevoland zijn potentiële leveranciers en afnemers van deze producten.

“Duurzaam ondernemen in Almere”. De Vijfhoek wil daar daadkrachtig invulling aan geven.