N+P verlengt contract met RWE Generation

Sinds 2015 levert N+P Refuse Derived Fuel (RDF) vanuit Engeland aan RWE’s waste-to-energy plant in Essen-Karnap (West-Duitsland). Onlangs werd het contract met vijf jaar verlengd.

Het door N+P geleverde RDF is een brandstof die geproduceerd wordt uit een mix van niet-recyclebaar bedrijfsafval. Deze brandstof wordt door RWE ingezet in een met afval gestookte warmtekrachtcentrale. De energie die vrijkomt bij de thermische herwinning van afval wordt gebruikt voor duurzame distributiewarmte en elektriciteitsproductie. De met afvalstoffen gestookte warmtekrachtcentrale Essen-Karnap speelt een belangrijke rol bij de energietransitie van de afvalverbrandingscentrales in Duitsland.

N+P is al meer dan 25 jaar een van de grootste spelers in de productie en levering van alternatieve brandstoffen. In een continu veranderende omgeving heeft N+P innovatieve concepten ontwikkeld die hebben geleid tot een groot portfolio aan alternatieve brandstoffen. Jaarlijks wordt er door N+P meer dan 2 miljoen ton niet-recyclebaar afval geleverd aan diverse industriële applicaties in Europa en daarbuiten.

Hoewel de Engelse markt door recente ontwikkelingen zoals de exchange rate en de Brexit een telkens grotere uitdaging wordt, blijft N+P succesvol in het verlengen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe contracten. Ongeveer 30 tot 35% van N+P’s portfolio wordt geleverd vanuit Engeland. Daarnaast levert N+P ook vanaf andere markten zoals Italië, Duitsland en Frankrijk. Door de sterke groei van de vraag naar met name Solid Recovered Fuel (SRF), wat bestaat uit RDF wat opgewerkt is tot een brandstof die uit kleinere fracties bestaat en een hogere energiewaarde heeft, verwacht N+P het komende jaar een sterke groei op de Engelse markt.