Nieuwe corporate film voor AEB

AEB heeft een nieuwe corporate film, waarin de organisatie laat zien hoe zij zich samen met partners inzet voor een schone samenleving door de afvalverwerking steeds verder te verduurzamen.

Mooie voorbeelden van het terugwinnen van grondstoffen zijn de zes Afvalpunten in Amsterdam en het Regionaal Sorteer Centrum. Daar worden onder andere koper, plastics en andere waardevolle materialen teruggewonnen.

Ook wordt getoond hoe uit de bodemassen die na verbranding van het restafval overblijven, waardevolle metalen terug worden gewonnen. Voor het mineralendeel ontwikkelt AEB technologieën om het te kunnen gebruiken als vrij toepasbare bouwstof, bijvoorbeeld onder wegen in de grond-, weg- en waterbouw sector.

Daarnaast wordt het werk van het depot bijzonder afval in beeld gebracht. De film laat zien hoe bijzonder afval zoals batterijen, oplosmiddelen, verf, ziekenhuisafval en spuitbussen worden verwerkt. En als vanzelfsprekend komt ook de verwerking van de 1.400.000 ton huishoudelijk restafval en bedrijfsafval aan bod en maakt de film duidelijk dat 99% daarvan wordt omzet in grondstoffen en energie.

De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens. Daarnaast worden via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven verwarmd

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.