Nederlandse en Zweedse recyclingsector steunen Global Recycling Foundation

Op de foto van links naar rechts: Peter Diez (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Ranjit S. Baxi (Global Recycling Foundation), Robbert Loos (Vereniging Afvalbedrijven), Freek van Eijk (Holland Circulair Hotspot), Samira el Idrissi (wereldkampioen Taekwondo), Rob Wiegers (VIB / VNO-NCW), Pär Larshans (Swedish Recycling Industries’ Association)

De Vereniging Afvalbedrijven, de Vereniging Industriële Basisgrondstoffen en de Federatie Herwinning Grondstoffen hebben samen met de bracheorganisatie van de Zweedse recyclingindustrie bekend gemaakt de Global Recycling Foundation (GRF) te steunen. Ze zijn een van de eerste partijen die zich aansluiten bij de stichting.

Tijdens de Circular Economy Summit op 15 januari in Amsterdam bevestigden zij hun steun aan de organisatie bij Ranjit S. Baxi, oprichter de Global Recycling Foundation (GRF). De stichting werd in oktober 2018 opgericht om wereldwijd recycling te stimuleren en promoten. Recycling en hergebruik van afval(stoffen) is cruciaal onderdeel van de transitie naar de circulaire economie.

De Nederlandse organisaties uit de afval- en recyclingsector steunen de GRF omdat zij bij willen dragen aan de wereldwijde omslag van storten naar recycling van afvalstoffen. De Nederlandse alliantie is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven.

Robbert Loos, directeur van de Vereniging Afvalbedrijven: “Als partner in de circulaire economie is het een logische stap om ons aan te sluiten bij de Global Recycling Foundation. Hiermee geven we een krachtig signaal af: recycling moet wereldwijd meer worden gestimuleerd. We hopen dat heel veel organisaties en landen zullen volgen.”

“Promotie en support van recycling is hard nodig”, vervolgt Robbert Loos, “Recent heeft de Wereldbank laten weten mondiaal alleen al een groei van 2 naar 3,5 miljard ton stedelijk afval te verwachten in de komende decennia. Als we nu niet inzetten op verandering, zal het meeste van dit afval worden gestort of gedumpt.”

Een meer circulaire economie kan de industriële broeikasgasemissies in de Europese Unie in 2050 meer dan halveren. Dit is een van de belangrijke conclusies uit het rapport Re-configure: The circular economy – a powerful force for climate control, geschreven in opdracht van de Finse regering, het innovatiefonds Sitra en de European Climate Foundation.

“De Global Recycling Foundation is een belangrijk initiatief”, zegt Lina Bergström, CEO van de Swedish Recycling Industries’ Association, “De wereld moet beseffen dat recycling cruciaal is in de strijd tegen klimaatverandering. Meer recycling en gebruik van gerecyclede materialen vermindert de uitstoot van broeikasgassen. De recycling van gebruikte producten (of ‘the Sevents Resource’ zoals de GRF ze noemt) in nieuwe grondstoffen is een van de meest effectieve maatregelen die onze impact op het klimaat kunnen verkleinen. Daarom is het nodig dat er meer vraag ontstaat naar gerecyclede materialen. Om de transitie naar circulaire materiaalstromen te versnellen werken we samen met bedrijven. Voor gezamenlijk succes delen we graag onze best practices en technieken.”

Met de steun voor de GRF onderstreept de Nederlandse en Zweedse recyclingsector ook de ambitie van internationale instituties, zoals de Verenigde Naties, het World Resource Institute en de Europese Unie, om versneld de transitie te maken naar een circulaire en duurzaam gedreven economie.

Voorzitter van de Vereniging Industriële Bouwgrondstoffen (VIB) en VNO-NCW-bestuurder Rob Wiegers: “Nederland kan een grote bijdrage leveren aan het vergroten van de mondiale bewustwording over de toepassingsmogelijkheden van gerecyclede afvalstoffen en van industriële bijproducten. Met onze kennis en ervaring kunnen we de transitie naar circulaire economie mondiaal versnellen.”

Hans Koning, de secretaris van de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) onderschrijft dat speciale aandacht voor de voordelen van recycling bij het terugdringen van de CO2-uitstoot en het veilig stellen van schaarse grondstoffen tijdens de jaarlijkse Global Recycling Day op 18 maart, bijdraagt aan publiek en politiek bewustzijn en duurzame acties ondersteunt.

Ranjit S. Baxi, voorzitter van de GRF: “Vandaag is een mijlpaal in het bestaan van de Global Recycling Foundation. We zien de internationale industrie zich gezamenlijk sterk maken om op mondiaal niveau aan te sturen op gedragsverandering naar recycling. Mondiaal gezien heeft recycling de potentie om meer dan $500 miljard bij te dragen aan het wereldwijde BBP in 2025, door het creëren van miljoenen banen en realisatie van een besparing van bijna 1 miljard ton CO2-emissies in 2030. Ik ben er van overtuigd dat recycling, gepositioneerd als onze essentiële zevende hulpbron, erkenning moet krijgen voor haar bijdrage aan het behoud van onze planeet. De tijd is rijp voor wereldleiders om de rol te erkennen die recycling speelt en te verzekeren dat de zevende hulpbron effectiever wordt gestimuleerd op mondiaal niveau.”

Drievoudig wereldkampioen Taekwondo Samira el Idrissi ondersteunt de vier partijen als eerste ambassadeur voor de Global Recycling Foundation. Samira el Idrissi: “Ik heb de eer om de eerste ambassadeur te worden voor de internationale stichting. Meer recycling is van groot belang. De waarde van recycling is overduidelijk. Als ambassadeur van de GRF ga ik me bezighouden met het creëren van sociaal bewustzijn en acties op lokaal niveau. De Global Recycling Day komt er alweer aan op 18 maart en ik roep de hele wereld op om daaraan deel te nemen. Samen kunnen we winnen!”