Afvalzorg jaarverslag 2015

Afvalzorg heeft haar online jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Het was een jaar met veel positieve ontwikkelingen voor Afvalzorg. Deze ontwikkelingen geven de medewerkers van Afvalzorg de energie om door te gaan met het zoeken naar oplossingen die passen binnen een circulaire economie.

Het sluitend maken van de grondstoffenkringloop is een ingewikkelde puzzel. Afvalzorg vervult een onmisbare rol bij het leggen van de ontbrekende stukjes. De expertise op het gebied van storten is daarbij onontbeerlijk, net als de krachtige samenwerkingsverbanden met de partners.

Bekijk hier het uitgebreide online jaarverslag 2015.

Naast de online versie is er ook een zeer beknopt jaaroverzicht beschikbaar in brochurevorm. Dit exemplaar kan aangevraagd worden bij Afvalzorg.