Nascheidingsinstallatie afval mogelijk in Oost-Brabant

Marktpartijen zien kansen tot realisatie en exploitatie van een nascheidingsinstallatie (NSI) in Oost-Brabant. Tot die conclusie komen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Meierijstad, Oss, ’s-Hertogenbosch, Valkenswaard en de provincie Noord-Brabant op basis van een marktconsultatie die zij lieten uitvoeren. Negen afvalorganisaties namen deel aan de marktconsultatie.

Nascheiden helpt VANG doelstellingen
Om te onderzoeken of de exploitatie van een NSI realistisch is in Oost-Brabant hebben samenwerkende gemeenten en de provincie in het najaar van 2020 een marktconsultatie gehouden. Ondanks dat bronscheiding steeds meer plaatsvindt, kan hergebruik van grondstoffen worden vergroot door nascheiding. Met bestaande technieken voor nascheiding kan 15-30% minder restafval worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om relatief ‘rijk’ restafval waar nog voldoende PMD (plastic, metaal, drinkpakken) en keukenafval in zit. Het in te zetten restafval is met name afkomstig uit  hoogbouw en/of stedelijke gebieden. De inzet van nascheiding helpt de VANG doelstellingen van de betrokken gemeenten te bereiken.

Vervolgtraject
De resultaten uit de marktconsultatie worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Ook worden de gemeenteraden geïnformeerd over de volgende stappen in het onderzoekstraject. Daarnaast worden de komende periode andere Brabantse gemeenten en AfvalSamenwerking Limburg benaderd om na te gaan of zij interesse hebben in deelname. Het streven is om in 2028 een NSI operationeel te hebben.