Omrin in 2017: koploper in duurzaamheid

Het jaar 2017 was voor Omrin een mooi duurzaam jaar met vergaande ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie; de kringloop economie. Door intensief samen te werken met partners, worden steeds meer kringlopen gesloten.

Kringlopen sluiten zich alleen wanneer alle schakels elkaar weten te vinden: van overheid tot bedrijfsleven, van onderwijs tot burgers. Het is goed om te zien dat het kringloop-denken steeds meer gaat leven. Zeker in Friesland. Hier is een circulaire beweging in gang gezet die inspireert en die z’n vruchten begint af te werpen. Daarin speelt Omrin een belangrijke rol, vanuit de gedachte om samen de wereld mooier en schoner te maken, op een financieel verantwoorde manier. Dat is de ambitie van Omrin. Want zolang we samen consumeren en afval produceren, hebben we samen een uitdaging voor een oplossing. En daar slaagt Omrin ook goed in, dankzij zijn unieke aanpak in vijf stappen: afval voorkomen, producthergebruik, ‘bronscheiding waar het moet en nascheiding (van restafval) waar het kan’ en duurzame energieproductie uit afval.

Drie fraaie voorbeelden waarin Omrin koploper is:

Recycle Boulevard
Een goed voorbeeld van hergebruik van goederen en een integrale aanpak is onze nieuwe Recycle Boulevard in Leeuwarden die in 2017 open ging. Het vormt een kringloopwinkel ‘nieuwe stijl’. Onderwijs, zorg, start-ups, kunstenaars, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ze komen hierin samen, met positief resultaat. Het concept is uniek in ons land.

Hoog scheidingspercentage
Samen met onze aandeelhoudende gemeenten willen we de landelijke VANG-doelstellingen (‘Van Afval Naar Grondstof’) realiseren: een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020.

Een doel dat we als Omrin al dicht zijn genaderd, met een afvalscheidingspercentage van 73,2% in 2017. Landelijk al een topprestatie. Met nog betere afvalscheiding kunnen we die laatste stappen zetten. En daar hebben we de hulp van gemeenten én burgers meer dan ooit bij nodig. Samen halen we alles eruit!

Duurzaam en fossielvrij
Circulair ondernemen is ook een kwestie van zelf het goede voorbeeld geven. En dat doen we graag. Onder meer door duurzame energie op te wekken uit ons eigen afval (in Harlingen groene stroom voor alle straatverlichting in de provincie Friesland en in Heerenveen groengas voor ruim 4200 huishoudens), door ons wagenpark te vergroenen (inmiddels ruim 80 van onze voertuigen op groengas) en door te investeren in onze medewerkers. Daarom blijven we de komende jaren volop investeren in een duurzame bedrijfsvoering én een circulaire samenleving… Een goed voorbeeld daarin is de inzameling van bedrijfsafval door Omrin Bedrijfsafval; die is 100% fossielvrij.

Bekijk het volledige en interactieve duurzaamheidsjaarverslag 2017 van Omrin op: www.omrindigitaaljaarverslag.nl

Goede financiële resultaten Omrin
Omrin is niet alleen duurzaam koploper, maar behaalt daarbij ook goede financiële resultaten. Zowel de NV Afvalsturing Friesland als NV Fryslân Miljeu schrijven prima cijfers.

De aandeelhoudende gemeenten hebben vorige week ingestemd met de jaarrekening 2017 van NV Fryslân Miljeu. Dit Omrin-onderdeel is sinds 1999 verantwoordelijk voor de inzameling van (huishoudelijk) afval en reiniging. De focus ligt op het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de inzameling van huishoudelijk afval en taken die betrekking hebben het beheer van de openbare ruimte (duurzame reiniging en onkruid- en gladheidsbestrijding). De financiële resultaten van Fryslân Miljeu zijn sterk en stabiel, met een nettoresultaat van 1,167 miljoen euro.

Forse stijging
Vorige maand kwam NV Afvalsturing Friesland, het onderdeel van Omrin dat onder andere de afvalverwerking en productie van duurzame energie verzorgd, al met de jaarcijfers. De NV kende in 2017 een forse omzetstijging van bijna 12% én een stijging van het nettoresultaat van 1,3 miljoen euro naar 4,1 miljoen euro.