Midwaste gemeenten tekenen inzamelcontract met NVMP en ICT-Milieu

Een aantal gemeenten dat hun afvalinzameling heeft ondergebracht bij Midwaste, bekrachtigt vandaag het contract over de afgifte van e-waste aan de NVMP en ICT-Milieu, de organisaties voor inzameling en recycling van elektrische apparaten en spaarlampen. Partijen spreken hierin af dat de gemeenten alle apparaten en spaarlampen aanleveren aan de NVMP en ICT-Milieu, die zorgdragen voor een verantwoorde recycling. Gezamenlijk wordt ernaar gestreefd meer grondstoffen opnieuw te gebruiken door meer e-waste in te zamelen en te recyclen.

Kern van de afspraken is dat de gemeenten een vergoeding ontvangen van 79 euro per ton, indien zij alle e-waste aanleveren aan de NVMP. Midwaste is een overkoepelende organisatie waarbinnen een aantal regionaal opererende afvalinzameling-bedrijven samenwerkt. De Midwaste-partners Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch, Afvalservice Breda, BAT, Dar, NV IRADO, Netwerk en Saver bekrachtigen vandaag de gemaakte afspraken. Deze bedrijven bedienen meer dan 20 gemeenten in Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De NVMP en ICT-Milieu willen inzamelcontracten sluiten met alle gemeenten in Nederland. Inmiddels zijn er contracten getekend met zo’n 125 gemeenten en hebben ruim 100 gemeenten de contracten in voorbereiding. De NVRD en de VNG bevelen de afspraken aan de gemeenten aan.

Hoog milieurendement
Veel gebruikte elektrische apparaten en spaarlampen belanden op ongewenste plaatsen: in de afvalbak of in een land waar minder eisen worden gesteld aan de veiligheid voor mens en milieu bij inzameling en recycling. Kostbare grondstoffen gaan hierbij verloren, terwijl hergebruik mogelijk is tot meer dan 90 procent. De NVMP en ICT-Milieu, waarin producenten en importeurs zijn verenigd, en de Midwaste-gemeenten vinden het belangrijk dat op de markt gebrachte apparaten op een verantwoorde manier worden ingezameld en gerecycled. De inzamelcontracten tussen de NVMP, ICT-Milieu en de Midwaste-gemeenten dragen bij aan deze doelstelling.