Meerlanden sluit zich aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Meerlanden heeft zich aangesloten bij de SDG’s, voluit Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit doet het duurzame afval- en grondstoffenbedrijf omdat ze gelooft in een circulaire samenleving waarin mensen samenleven en werken met respect voor elkaar en hun leefomgeving, waarin ze waarde creëren door het sluiten van kringlopen en waarin alle mensen ook mee kúnnen doen.

“Met de realisatie van onze eigen strategische doelen geven we dagelijks al concreet invulling aan veel van de SDG’s. Zo sluiten we zoveel mogelijk grondstofketens en zorgen we voor hergebruik van producten (via onze kringloopwinkel) en grondstoffen (via onze groene energiefabriek en sorteren en demonteren we elektronisch afval). We bestrijden onkruid zonder chemische middelen, een groot deel van onze auto’s en vrachtauto’s rijdt op zelf geproduceerd groengas en we bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kans op een volwaardige baan. Door hier de gemeenschappelijke taal van de SDG’s aan te koppelen, kunnen we onze doelen nog verder aanscherpen en duidelijker communiceren. Bovendien kunnen we zo nog makkelijker samenwerken  met gemeenten en inwoners, bedrijven en andere partners omdat wij van dezelfde SDG’s gebruikmaken. Want alleen samen kunnen we het verschil maken in ons streven naar die duurzame en circulaire wereld,” licht Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, dit toe.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze doelen zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De SDG’s startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het idee achter de SDG’s is dat niemand, waar dan ook, achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.