Belangrijke rol voor IT bij fusies & overnames

De afvalbranche laat een toenemend aantal overnames zien de afgelopen jaren. Recente voorbeelden zijn de gemeentelijke afvalbedrijven zoals DAR en ROVA die hun commerciële afval-inzamelactiviteiten hebben afgestoten. Daarmee komen de commerciële contracten in handen van commerciële partijen in de markt als SITA en Remondis. Ook enkele commerciële marktpartijen zijn de laatste tijd actief op het gebied van M&A (Merger & Acquisitions). De impact van een fusie of overname op de bedrijfsvoering en IT infrastructuur is groot. Continuïteit van de bedrijfsvoering is dan essentieel en bedrijven willen snel grip krijgen op de operatie, financiën en sales. Daarbij is de rol van IT essentieel”, aldus Mark Abbas, algemeen directeur GMT.

Centraliseren van de IT inrichting is key
Een fusie of overname resulteert vaak in een gefragmenteerd applicatielandschap. Zeker als je kijkt naar buitenlandse bedrijven die de Nederlandse markt betreden, levert dit op ICT gebied wel wat uitdagingen op. Na een overname wil de nieuwe eigenaar gegevens zo snel mogelijk consolideren. Het centrale systeem van bijvoorbeeld een Franse partij, kan niet snel worden ingezet omdat die applicatie bijvoorbeeld nog niet voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Dus worden de oude systemen nog langere tijd in leven gehouden. Dit is bijzonder lastig in beheer. Om een gefragmenteerd en diffuus applicatiestelsel in stand te houden, dient er in deze situatie over elk proces en systeem kennis opgebouwd te worden. Anders verdwijnt het inzicht over de combinatie van het business model en de ICT. Een risico hierbij is een wildgroei aan data door verschillende naamconventies en diversiteit aan bedrijfsactiviteiten. Er is snel sprake van onnodig hoge kosten aan het in stand houden van losse applicaties.

Door de processen en IT centraal in te kleden en vervolgens een geacquireerd bedrijf te integreren, kunnen alle servers en processen centraal worden beheerd. Hierdoor ontstaat een geharmoniseerd IT landschap en is centrale kennisopbouw en beheer mogelijk. Ten opzichte van decentraal beheer, scheelt dit aanzienlijk in kosten.

Centraliseren van de data en toch op een eigen manier kunnen werken
Het is belangrijk om alle data van het geacquireerde bedrijf te kunnen aggregeren naar centraal niveau. Dit maakt het mogelijk om juiste beslissingen te nemen en is nodig om aan alle administratieve verplichtingen te voldoen.
Met software kunnen automatisch omreken- en aggregatieslagen gemaakt worden van decentrale data naar centraal niveau. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de verschillen in type verkoop (vast of per tonnage) per niveau of locatie geen belemmering. Ook is het wenselijk dat coderingen op lokaal niveau automatisch omgezet kunnen worden naar centrale codering. Dit betekent dat de data eenvoudig geaggregeerd kan worden, terwijl de nieuwe acquisitie wel (grotendeels) de eigen manier van werken kan behouden.

De rol van GMT
Snel grip op het gehele bedrijfsproces
De software van GMT maakt het, tezamen met een strak ingerichte AOIC procedure, mogelijk om het systeem te centraliseren en binnen een maand een geacquireerd bedrijf te integreren. “Daarbij biedt onze software de mogelijkheid om een centrale business template in te richten waarbij het mogelijk blijft om op lokaal niveau met de vertrouwde data en naamconventies te blijven werken. ”, aldus Koert Klomp, verantwoordelijk voor productontwikkeling bij GMT. “Ons uitgangspunt is altijd dat we opbrengst en kosten in onze applicaties zo zuiver mogelijk willen boeken. Daarom genereren wij bijvoorbeeld automatisch inter-company boekingen wanneer de ene vestiging een opdracht van een andere vestiging uitvoert.”

Steve McCampbell was CIO van BFI Europe (nu Suez Environnement) in de tijd dat er bijna maandelijks acquisities werden gedaan. “Reeds in die tijd gaf de software van GMT ons de mogelijkheid om te ondernemen zonder ons druk te hoeven maken over de juistheid en volledigheid van de data en inrichting in ons ICT systeem.”, aldus McCampbell. Na een tijd van betrekkelijke rust op het gebied van M&A in de afvalmarkt, is dit onderwerp vandaag de dag weer heel actueel.

Ondersteuning bij het splitsen en samenvoegen van bedrijfsonderdelen
Om optimaal rendement te halen uit een acquisitie, ligt het voor de hand om te kijken of er geografische overlap is met het aangekochte bedrijf. Soms is het handiger om een bepaald contract naar het nieuwe bedrijf over te hevelen omdat dit bijvoorbeeld logistieke voordelen biedt. Dan moet je wel kunnen vertrouwen dat je ICT systeem zorgt voor zowel operationele als financiële aansluiting.

“GMT biedt standaard tools om bijvoorbeeld specifieke contracten van verschillende organisaties samen te voegen of juist op te splitsen naar meerdere organisaties. Want ook dat komt voor”, vertelt Abbas. “Bijvoorbeeld als een specifieke bedrijfsactiviteit als Gevaarlijk Afval na een overname als aparte business unit gaat worden aangestuurd. Bij sommige grote afvalbedrijven is het herindelen van de contracten en optimaliseren van de operationele organisatiestructuur momenteel vrijwel een continu proces geworden.”

Download hier de Whitepaper “Fusie en Overname”

 

[vc_button title=”Meer over GMT” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/gmt-waste-management-software/”]