Nieuw besluit gescheiden inzameling

Gemeenten zijn sinds 1 juli 2020 wettelijk verplicht om bioafval (voorheen GFT-afval), papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. De inzameling van een gemengde PMD/PBD stroom geldt niet als gescheiden inzameling van kunststof, omdat de drie verschillende materialen na inzameling alsnog gescheiden moeten worden. Vanaf 1 januari 2025 geldt deze verplichting ook voor textiel en gevaarlijke afvalstoffen. De gescheiden inzameling mag ook via een inname- of inleversysteem plaatsvinden….lees verder

Bron: twist-group.nl