Meer textielinzameling in steden goed mogelijk

Steden kunnen meer textiel inzamelen dan ze nu doen. Gescheiden inzameling van afgedankt textiel gebeurt maar mondjesmaat in de meeste Europese landen. Over het algemeen gooit de consument het grootste deel van zijn textiel bij het restafval.

Gecoördineerde inzameling
Restafval kan niet meer gerecycled worden en verdwijnt op de afvalstort of in de verbrandingsoven. In grote steden wordt nog minder gescheiden, omdat bewoners bijvoorbeeld minder plek hebben om afgedankte kleding op te slaan of relatief veel moeite moeten doen om de kleding in te leveren.
Dat blijkt uit het (Engelse) rapport Used textiles collection in European Cities dat het Deense adviesbureau Plan Miljø voor Rijkswaterstaat maakte. Het rapport is onderdeel van het European Clothing Action Plan (ECAP), een Europees LIFE-project waarin Rijkswaterstaat samen met enkele organisaties uit Engeland en Denemarken werkt aan het verminderen van de milieu-impact van kleding.

Gecoördineerde inzameling
Plan Miljø bracht zeven cases in kaart van steden die in de afgelopen jaren de inzameling van textiel verbeterden. Het blijkt dat er een grote diversiteit aan inzamelmethodes bestaat, maar ook dat textielinzameling pas verbetert als de gemeente zich daarmee actief gaan bezighouden door de inzameling te coördineren. Zo opereerden in Antwerpen in het verleden allerlei textielinzamelaars en kringloopwinkels op de markt. In 2014 ging de gemeente een meer leidende rol spelen. De inzamelaars gingen onder de vlag van ‘de Collectie’ samenwerken en wisten binnen negen maanden een toename van 12% ingezameld textiel te bereiken.

Ook niet-draagbare kleding is bruikbaar
In Rome leidde meer openheid naar burgers over wat er met het ingezamelde textiel en de verdiensten daarvan gebeurde tot een groei in de inzameling van 65%. Veel burgers gooien alleen kleding in de textielbak als zij denken dat andere mensen dit nog kunnen dragen. Dat textiel kan worden gerecycled is nagenoeg onbekend. Het rapport adviseert daarom om meer te communiceren over wat er met niet-herdraagbare kleding gebeurt.

Maak inzamelen gemakkelijk
Belangrijke andere aanbevelingen zijn om als gemeente in te zetten op inzamelgemak. Dat kan bijvoorbeeld door een waaier aan inzamelmethoden aan te bieden. Samenwerking tussen inzamelaars die onder één merknaam opereren blijkt daarbij goed te werken. Veel gemeenten zijn tegenwoordig ook op zoek naar lokale oplossingen voor recycling en verwerking. Het is belangrijk om daarbij te realiseren dat dit niet automatisch tot duurzamere en economisch haalbare resultaten leidt. Het rapport adviseert om met bedrijven te werken die kennis en ervaring hebben op het gebied van inzameling en verwerking in plaats van zelf het wiel uit te vinden.

Duurzaam (her)gebruik
Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Rijkswaterstaat stimuleert bedrijven, burgers en overheden tot duurzaam (her)gebruik. Dat doen we samen met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het gezamenlijke doel is om meer duurzame producten op de markt te brengen, bewuster te consumeren én meer en beter te recyclen.

Meer informatie

Het integrale nieuwsbericht over textielinzameling, inclusief video is te vinden op de website van de Rijksoverheid.