LightRec roept lichtproducenten op zorg te dragen voor recycling

Importeurs vaak onwetend over producentenverantwoordelijkheid
Hoewel producenten en importeurs van verlichting wettelijk verantwoordelijk zijn om zorg te dragen voor de inzameling en recycling van hun producten, onttrekken sommigen zich – soms onbewust – aan die verplichting, stelt Stichting LightRec. Mogelijk neemt 10% van alle producenten en importeurs die in Nederland verlichting op de markt brengen, niet deel in een inzamelsysteem. LightRec roept ze op om zich aan te melden.

Producenten en importeurs van energiezuinige verlichting hebben de wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor de inzameling en recycling van hun producten aan het einde van de levensduur. Energiezuinige verlichting kan voor meer dan 90% worden gerecycled. Bovendien moet voorkomen worden dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Producenten kunnen ervoor kiezen om zelf een landelijk dekkend inzamelsysteem op te zetten of zich aan te sluiten bij LightRec. Door zich aan te sluiten, voldoen deelnemers automatisch aan alle verplichtingen die door de wet worden gesteld. De inzameling en recycling zelf worden in opdracht van LightRec uitgevoerd door Wecycle.

Freeriders
Ondanks de wettelijke verplichting, zijn er nog steeds producenten en importeurs van met name ledverlichting die de inzameling en recycling van hun lampen nog niet hebben geregeld. Hierdoor ontstaat een oneigenlijk concurrentievoordeel, omdat zij geen recyclingbijdrage betalen per lamp of armatuur. Zo kunnen deze producenten of importeurs hun lampen en armaturen tegen iets lagere prijzen afzetten dan de concurrent. Jeroen Bartels, manager van LightRec, roept deze zogenaamde ‘freeriders’ dan ook op om zich te houden aan de regels, die door de EU zijn opgelegd. “Vaak zijn kleinere producenten en importeurs zich gewoon niet bewust van deze verantwoordelijkheid, we informeren deze partijen dan ook graag over wat zij moeten doen.”

“We horen regelmatig van deelnemers dat concurrenten niet zijn aangesloten bij ons systeem. Zij kunnen hiervan melding maken op onze website, maar van deze mogelijkheid wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Wecycle onderzoekt daarnaast regelmatig of bedrijven wel deelnemer zijn. Daardoor worden er toch bedrijven op hun verplichtingen gewezen. Meestal is dit voldoende reden om zich aan te melden,” aldus Bartels.

Producenten die zich aan willen sluiten bij het collectieve systeem kunnen contact opnemen met uitvoeringsorganisatie Wecycle. Ook benadert Wecycle in opdracht van LightRec actief producenten die nog geen deelnemer zijn.