Eerste vetrecycle machine, BayTom, in Heemstede

foto Meerlanden/Arjen Vos

Gemeente Heemstede, Meerlanden en Dutch Coöperations starten een proef met de BayTom
Op maandag 22 december hebben Remco Ates, Wethouder Duurzaamheid Heemstede, en Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden, op de milieustraat in Heemstede de eerste fles bakolie leeggegooid in de BayTom, een vetrecycle machine. Hiermee hebben zij het startschot gegeven aan een proef van twee maanden.

De BayTom vangt bakolie en frituurvet op en scheidt het vet van voedselresten en water. Wat overblijft, is gereinigd vet waarmee biodiesel kan worden gemaakt. De uit Turkije afkomstige machine is door Dutch Coöperations geïntroduceerd in Nederland en aangepast aan de Nederlandse markt. De milieustraat in Heemstede is de eerste locatie in Nederland waar inwoners hun gebruikte oliën en vet kunnen inleveren tegen statiegeld.

“De vetrecycle machine past volledig in onze ambities om meer afval terug te brengen in de kringloop. Mijn hoop is dan ook dat vele inwoners van Heemstede hun oliebollenvet komen inleveren op de milieustraat en de vetrecycle machine tot een succes maken,” aldus Remco Ates.

Bakolie levert statiegeld op
Net zoals het inleveren van flessen de consument statiegeld oplevert, levert het inleveren van bakolie en frituurvet via de BayTom geld op. De BayTom weegt de hoeveelheid vet en print vervolgens een bonnetje uit met hierop de waarde van het ingeleverde vet. Per liter vet wordt 25 cent uitbetaald. Op dit moment schrijft een medewerker van Dutch Coöperations nog een kwitantie uit en boekt het geld handmatig over op de rekening van degene die het vet heeft ingeleverd. In de toekomst kunnen consumenten het bonnetje verzilveren via de website afvalbonnen.nl.

“Wij willen dat consumenten ervan meeprofiteren dat hun afval waarde bevat en wij denken dat een financiële prikkel, hoe klein ook, inwoners kan aanzetten om hun oliën en vet gescheiden in te leveren wat weer bijdraagt aan een circulaire economie,” aldus Sha Kasper Karimi van Dutch Coöperations.

Voorkomen van schade aan riolen
Gebruikt frituurvet dat weggegooid wordt, komt terecht in het riool of in het restafval. Vet dat in het riool terechtkomt, veroorzaakt verstoppingen en levert een grote schadepost op voor gemeenten.

Gebruikt frituurvet dat wordt weggegooid met het restafval, komt terecht in de vuilverbranders. Weliswaar levert het dan energie op, maar het kan dan niet gebruikt worden voor de productie van biodiesel en biokerosine.