83% minder restafval blijkt mogelijk

Slotceremonie 100/100/100 bijeenkomst Circulus Berkel in de Broodfabriek te Zutphen. Fotograaf: Patrick van Gemert

‘Project 100-100-100 stimuleert om het nog beter te doen’
In totaal 147 huishoudens in de acht gemeenten van Circulus-Berkel zijn vanaf 10 oktober 2015 de uitdaging aangegaan om 100 dagen 100% afvalvrij te leven. Eind januari was het project afgerond en volgde onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemende inwoners tijdens de proef 83% minder restafval produceerden dan overige inwoners in de regio.

Gemiddeld produceert een inwoner in onze regio 126 kg per persoon per jaar (exclusief grofvuil); de deelnemers aan 100-100-100 kwamen gemiddeld uit op 21,3 kg. Een ‘volle stofzuigerzak’ of ‘een kapot bord’, onvermijdelijk in verreweg de meeste huishoudens, zorgden voor teleurstelling dat het gestelde doel, 100% afvalvrij, net niet gehaald kon worden. Ook de feestdagen gooiden roet in het eten: in die periode steeg de hoeveelheid restafval weer. Degenen die konden meedoen aan een experiment met het gescheiden afvoeren van keukenafval, boekten daarbij de beste resultaten.

Opvallend is vooral de bereidheid van deelnemers om anders in te gaan kopen, nadat zij zich eerst hadden verwonderd over de enorme hoeveelheid verpakkingen die zij met het boodschappen doen in huis halen. Een ‘echte eye-opener’ vonden deelnemers de opdracht om te tellen hoeveel verpakkingen op een dag opengemaakt worden. De meeste discussie leverden verpakkingen op die niet recyclebaar zijn, en producten die ‘oververpakt’ zijn. Deelnemers geven aan door het project zich nog meer bewust geworden te zijn van wat ze zelf kunnen doen aan preventie en afvalscheiding. Er was veel enthousiasme en deelnemers gaven elkaar positieve feedback en tips. ‘Het was een zinvol en inspirerend project,’ concludeerden veel deelnemers na afloop.

Gemeenten en Circulus-Berkel hebben met dit afvalvrij-experiment nieuwe inzichten vergaard over de (on)mogelijkheden van een huishouden om afvalvrij te leven. Daar zijn ze ook naar op zoek, gezien de regionale doelstelling om in 2030 nog maar 10 kg restafval te hebben. Goede voorlichting, persoonlijke feedback en het stellen van doelen helpen daarbij. Ook het gescheiden inzamelen van keukenafval – een waardevolle grondstof die nu nog vaak in het restafval belandt – is nader onderzoek waard. Verder zal Circulus-Berkel de communicatie over ‘wat-hoort-waar’ intensiveren. Dit geldt met name voor verpakkingen van plastic, metalen en drankenkartons (PMD) en groente- en fruitafval (GF).