Aanstaande zaterdag is de vijftiende Landelijke Compostdag. In het hele land delen gemeenten compost uit aan hun inwoners. Daarmee bedanken zij de Nederlanders voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en stimuleren hen dit te blijven doen. Van goed gescheiden gft maken composteerbedrijven waardevolle kwaliteitscompost. Compost zorgt voor een vruchtbare bodem en duurzame teelt van ons voedsel.

Schoon gft voor schone compost
Tijdens de Landelijke Compostdag zien burgers wat hun inspanningen opleveren en maken ze kennis met het waardevolle product compost. Om compost van goede kwaliteit te maken, is het belangrijk dat gft zorgvuldig wordt gescheiden en er geen materiaal in zit dat er niet in thuishoort. Plastic en glas bijvoorbeeld horen niet bij het gft. De afgelopen jaren liep de hoeveelheid verontreiniging in het gft alsmaar op. Inmiddels is een kentering te zien. De vervuiling van het gescheiden ingezamelde gft is van 4,9 procent in 2020 gedaald tot 3,8 procent in 2022. Dat is een mooi resultaat en toont aan dat dat het mogelijk is om de vervuiling terug te dringen. 3,8 procent lijkt misschien niet zo veel, maar een veel groter deel van het gft wordt hierdoor onbruikbaar voor verdere verwerking. Composteerbedrijven halen de vervuiling er zo goed mogelijk uit, maar daar blijft een aanzienlijk deel gft aan zitten.

Wel/niet-lijst gft-afval
De verontreiniging is echter nog steeds te groot. Om goede compost te maken, moet het gft schoner worden. Samenwerking van gemeenten, consumenten en gft-composteerbedrijven is van groot belangrijk. Alleen samen maken we kwaliteitscompost. De uniforme wel/niet-lijst gft-afval is een goede tool om inwoners van Nederland duidelijk te maken wat wel en niet bij het gft hoort. Deze tool is online te vinden en opgenomen in de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal (afvalscheidingswijzer.nl). De tool is ontwikkeld door Rijkswaterstaat, de Nederlandse gft-verwerkers, afvalbrancheorganisaties NVRD en Vereniging Afvalbedrijven en consumentenorganisatie Milieu Centraal.

Van waarde voor bodem en milieu
Gemengd met tuinaarde is compost een ideale bodemverbeteraar. Compost stimuleert de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de grond. Ook legt compost CO2 vast in de bodem. Met moderne technieken wordt de positieve bijdrage aan het milieu verder vergroot. Veel bedrijven winnen bijvoorbeeld eerst biogas uit het gft voordat er compost van wordt gemaakt. Van dit gas wordt elektriciteit gemaakt of groen gas voor de transportsector.

Locaties
De Landelijke Compostdag is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven. Haar leden organiseren de dag in samenwerking met gemeenten. Inwoners kunnen compost afhalen op vele locaties verspreid over het land, zoals gemeentewerven, milieustraten en composteerbedrijven. In de huis-aan-huisbladen of op de website van de gemeente kunnen geïnteresseerden kijken of in hun buurt compost wordt uitgedeeld.