Lancering Nationaal Recycling Forum

Op 18 maart is het wereldwijd Global Recycling Day. Vandaag houdt het coronavirus echter de wereld in zijn greep. Desondanks is het goed om één moment stil te staan bij het belang van recycling. Niet alleen in de besparing van kostbare en vaak ook schaarse grondstoffen, maar ook vanwege de energiebesparing én CO2-reductie die we realiseren door gebruik te maken van gerecyclede grondstoffen.

In 2020 vieren we ook 100 jaar georganiseerde recycling in Nederland. Nederland is koploper op het gebied van recycling, maar om de Circulaire Economie in 2050 te realiseren moet het nog veel beter en in de kern: anders!!! Dat kan de recyclingsector niet alleen.

Er moet namelijk nog veel gebeuren en veranderen in de keten: circulair ontwerpen; een optimale omgang met grondstoffen; en het weghalen van belemmeringen voor hergebruik van afgedankte materialen. Hiervoor is een ‘circulaire mindshift’ nodig – een omslag in denken –  ook bij producenten en beleidsmakers. Vier recyclingorganisaties – FNOI, MRF, NRK Recycling en de VHT lanceren op 18 maart 2020 – Global Recycling Day – het Nationaal Recycling Forum. Met dit initiatief biedt de sector een gezamenlijke visie over wat nodig is om Nederland in 2050 circulair te maken.

Onze bedoeling was om het Nationaal Recycling Forum bij u te mogen introduceren op het Nationaal Recycling Congres met een korte film over 100 jaar georganiseerde recycling en onze visie toe te lichten in een panelgesprek met de vier voorzitters van deze recyclingorganisaties. Helaas kan dit evenement vandaag vanwege de Corona-uitbraak geen doorgang vinden. Hoewel een nieuwe datum voor de bijeenkomst reeds is vastgesteld (woensdag 25 november a.s.) willen wij het Nationaal Recycling Forum langs deze virtuele weg alvast bij u introduceren.

Film en visie vindt u nu op www.nationaalrecyclingforum.nl. Vanaf nu gaan wij als oprichtende brancheorganisaties werken aan de realisatie van onze gezamenlijke visie.