Algemeen directeur Arie de Jong van ARN kondigt vertrek aan

ARN Portretten. foto: Diederik van der Laan / Photo Republic.

Vandaag heeft Arie de Jong bekend gemaakt te zullen gaan stoppen in zijn functie als algemeen directeur bij ARN. De exacte datum van uitdiensttreding is nog niet bekend, maar is in de loop van dit jaar. Dat geeft de organisatie de tijd om na te denken over een goede invulling van deze directiepost. De raad van commissarissen van ARN Holding en bestuur van Stichting Auto en Recycling is Arie de Jong zeer erkentelijk voor de door hem geleverde prestatie.

In de afgelopen jaren zijn de recycleprestaties gestegen en de kosten gedaald. Arie de Jong heeft aangegeven dat dit voor hem een natuurlijk moment is om zich te beraden op de volgende stap in zijn carrière. “ARN is in een nieuwe fase beland. In de afgelopen 8 jaar bij ARN, waarvan 6 jaar als algemeen directeur, is mijn opdracht vervuld. De focus ligt nu op het behouden van de recyclingprestatie. Daar ligt niet mijn uitdaging”. De komende tijd zal duidelijk worden hoe en wanneer Arie de Jong deze volgende stap concreet zal maken. Dit alles in constructief overleg en afstemming met de commissarissen van ARN Holding en bestuur van Stichting Auto & Recycling. Tot dat moment geeft hij volledig betrokken invulling aan zijn werk voor ARN.

“Arie de Jong heeft een belangrijke bijdrage geleverd”, zegt Peter Janssen voorzitter van de raad van commissarissen. “Hij heeft als algemeen directeur van ARN Holding het voortouw genomen in de ontwikkeling en realisatie van een Post Shredder Technology fabriek in Tiel. Deze fabriek verwerkt de laatste resten van een afgedankte auto, na demontage door het autodemontagebedrijf en het vermalen in een shredder, tot hernieuwde grondstoffen voor hergebruik.”

Vanaf 2015 zijn autofabrikanten verplicht om 95 % van een voertuig te recyclen inclusief nuttige toepassing. In Nederland is deze doelstelling ruim behaald. Alle betrokken partijen in de branche hebben jaren samengewerkt om tot een sluitend en duurzaam systeem te komen. Deze partijen zijn trots op het behaalde resultaat