“De knop moet om, van bezit naar gebruik” Interview met Sietse Agema, AEB Amsterdam

In het najaar van 2016 is AEB Amsterdam gestart met de bouw van een scheidingsinstallatie voor het huishoudelijk restafval. Hiermee wordt vanaf eind 2017 jaarlijks 60.000 ton aan grondstoffen behouden voor de kringloop. Het gaat onder andere om kunststoffen, metalen en drankenkartons.

Het jaarcongres Afval & Recycling Industrie vindt plaats op 23 maart a.s. De locatie, innovatiestad Eindhoven, heeft alles te maken met het thema van dit jaar: ‘Zoek de grenzen van de techniek’. Sietse Agema van AEB Amsterdam is één van de panel leden die deelneemt aan een panelgesprek tijdens het congres.

In aanloop naar het congres vraagt Afvalgids Sietse Agema alvast om voorproefje van zijn verhaal. Wat blijkt? Een belangrijke rol is weggelegd voor de verpakkingsindustrie én de brancheverenigingen.


Agema heeft een duidelijke visie op de toekomst. “De afvalbranche lost problemen op die elders worden gemaakt. Maar er zitten grenzen aan onze oplossingen.” Met ‘elders’ doelt hij enerzijds op consumenten die teveel consumeren. Anderzijds op de verpakkingsindustrie: er worden nog teveel verpakkingen gemaakt en bovendien verpakkingen van samengestelde materialen – wat het scheiden naar kwalitatief hoogwaardige stromen lastig maakt. Agema: “Natuurlijk valt er ook aan de verwerkingskant van de keten nog te optimaliseren, maar kostentechnisch lopen wij wel tegen grenzen aan. Het is veel beter om aan het begin van de keten verbeteringen door te voeren.”

Virgin is nog te goedkoop
AEB investeert in een hypermoderne scheidingsinstallatie. Het businessmodel van een dergelijke investering zou beter zijn als de gescheiden reststromen tegen een betere prijs verkocht kunnen worden. Agema: “De realiteit is echter dat stromen die we zo zorgvuldig gaan scheiden, vandaag de dag soms nog duurdere grondstoffen zijn dan virgin materiaal. Zolang het niet lukt om structureel de secundaire grondstoffen tegen een lagere prijs en met vergelijkbare kwaliteit aan te bieden aan de markt, zal virgin materiaal nog steeds de voorkeur hebben.“

Een uitzondering is metaal. Maar voor veel andere stoffen geldt dat het duurzame proces van inzamelen en scheiden, het materiaal duurder maakt. Agema: “Je zou denken dat virgin materiaal duurder is. Het wordt immers steeds schaarser en je zou daarbij een effect op de prijs verwachten. Maar de mensheid denkt onvoldoende vooruit dus we zien die schaarste nu nog niet terug in de prijs.”

Om de tafel
Schaars of niet, we moeten leren anders om te gaan met grondstoffen. Agema stelt dat overleg tussen de verpakkingsbranche en de verwerkingsbranche tot veel betere oplossingen zal kunnen leiden. Hij nodigt verpakkingsproducenten uit om met een andere blik te kijken naar de samenstelling van verpakkingen. “Nu onderscheiden producenten zich voornamelijk met vorm en prijs. Als we naar materialen gaan die beter te recyclen zijn, zoals verpakkingen van één soort  materiaal , dan komen we dichter bij uniformiteit. En zouden we zelfs naar hergebruik kunnen kijken De verpakkingsindustrie moet dan wat anders bedenken om onderscheidend te zijn ten opzichte van elkaar. Dit werkt alleen, als je het elkaar ook gunt.“

Voor de brancheverenigingen ziet  Agema een grote rol weggelegd: “De brancheverenigingen kunnen als aanjager fungeren. Voor een duurzame toekomst moeten we serieus om de tafel, liefst met een combinatie van producent, consument  en de verwerkingspartijen in de keten.“

Anders denken
Hoe zuiverder we verpakkingsmaterialen produceren – en scheiden – hoe zuiverder de afvalstromen zijn. Hoe beter deze materialen  gerecycled kunnen worden.

De knop moet om, stelt Agema. Virgin materialen staan straks, in de circulaire economie, synoniem voor verspilling. Een andere denkwijze – van bezit naar gebruik – zal ons een nieuw gevoel van welvaart geven. Agema voorspelt: er ontstaat in de toekomst een totaal nieuwe manier van consumeren.

Benieuwd naar de rest van het verhaal van Sietse Agema? Kom dan op 23 maart naar het Jaarcongres Afval & Recycling, georganiseerd door Management Producties.