In 2020 ruim 4,9 miljoen kilo aan batterijen en fietsaccu’s ingezameld voor recycling

In het bijzondere coronajaar 2020 zamelde Stibat Services via haar inzamelnetwerk 4,68 miljoen kilo aan draagbare batterijen in. Via fietsdealers en milieustraten werden er 225 duizend kilo fietsaccu’s opgehaald, wat samen leidt tot een resultaat van ruim 4,9 miljoen ingezamelde batterijen en accu’s. Zo blijkt uit het jaarverslag van Stibat Services.

Producenten en importeurs hebben de wettelijke plicht om hun op de markt gebrachte batterijen en accu’s weer in te nemen en te recyclen. Om aan die verplichting te voldoen, werken producenten en importeurs van draagbare batterijen al 26 jaar samen in Stichting Batterijen. Producenten van e-bikes volgden dit voorbeeld in 2015 onder de vlag van Stichting EPAC. Stibat Services is de uitvoeringsorganisatie van beide stichtingen met een landelijk dekkend inzamelnetwerk van ruim 25.000 inleverpunten. Bovendien is Stibat Services hét kenniscentrum op het gebied van inzameling, recycling en veiligheid van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland.

Op de markt gebracht en ingezameld
In 2020 werd een recordaantal draagbare batterijen, 10,89 miljoen kilo, op de markt gebracht. Dit is een enorme toename vergeleken met 2019, toen was het 8,76 miljoen kilo. Dit is mede ontstaan door de groei in het aantal online verkopen, het vele thuiswerken en recreëren. Ook het aantal fietsaccu’s dat op de markt kwam is nog nooit zo hoog geweest: 553 duizend stuks. Dit is een stijging van 32 procent ten opzichte van 2019.

Met een inzamelpercentage van 48,1 procent voor draagbare batterijen werd in 2020 opnieuw de wettelijke doelstelling van 45 procent behaald. Dat percentage wil niet zeggen dat de rest van de batterijen en accu’s in het milieu is beland. Batterijen kunnen nog bij winkeliers in de schappen liggen of thuis (in gebruik) bij de consument. Bovendien hebben batterijen vaak een jarenlange levensduur en verdwijnen ze uit Nederland door export. Kortom, niet alle batterijen en accu’s zijn al daadwerkelijk beschikbaar voor inzameling.

Positieve impact op milieu
Naast de recycling zelf, houdt Stibat Services de inzameling en logistiek zo milieuvriendelijk mogelijk. In 2020 is er 276 duizend kilo aan batterijen en accu’s ingezameld met elektrisch transport in de regio’s Noord- en Zuid-Holland. Kortere routes en minder uitstoot hebben een positieve impact op het milieu. Uit de door Stibat Services gehanteerde Ecotest blijkt bovendien dat Stibat Services in 2020 2,4 miljoen kilo aan CO2-uitstoot heeft vermeden en de uitstoot van 40 miljoen kilo aan giftige stoffen heeft voorkomen.

Arie de Jong, directeur van Stibat Services, vat 2020 als volgt samen: “We hebben mooie resultaten behaald in een bijzonder coronajaar. Ik ben er trots op dat het hele team zich zo snel aanpaste aan de maatregelen en zoveel goed werk heeft verzet. Een compliment ook voor onze chauffeurs, die tijdens de pandemie gewoon zijn doorgegaan met inzamelen van afgedankte batterijen en accu’s, waardoor de inzameling en verwerking opnieuw op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier verliep.”

Nieuwe Europese wetgeving en communicatiestrategie
In 2020 is vanuit Europa een start gemaakt met nieuwe regelgeving op het gebied van batterijen en accu’s. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om het inzamelpercentage van draagbare batterijen en accu’s per 2025 te verhogen naar 65%. Nu is dat percentage 45%. Stibat Services heeft in 2020 geanticipeerd op deze stijging. Zo heeft zij in opdracht van Stichting Batterijen een start gemaakt met de voorbereidingen van een vernieuwde communicatiestrategie om het inlevergedrag van consumenten positief te beïnvloeden. In de komende jaren zal dit verder ingevuld worden.

Over Stibat Services
Stibat Services biedt als non-profit organisatie diensten en (maatwerk)oplossingen aangaande de inzameling, recycling, informatie en rapportage van afgedankte batterijen en accu’s. Dit alles volgens de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Organisaties die op dit vlak ondersteuning of een betrouwbare partner nodig hebben, kunnen bij Stibat Services terecht. Daarnaast adviseert en ontzorgt Stibat Services producenten en importeurs van batterijen en accu’s bij het invullen van hun producentenverantwoordelijkheid.

Klik hier om het jaarverslag online te bekijken.