IKEA deelt circulaire ambities 2030 tijdens Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week, van 19 tot 27 oktober in Eindhoven, vertelt IKEA de bezoeker alles over de weg naar 2030: het jaar waarin IKEA volledig circulair wil zijn. De wereld verandert razendsnel – er is actie nodig en de urgentie is hoog. Het Zweedse woonwarenhuis werkt hard aan initiatieven en mogelijkheden om een circulair leven voor iedereen mogelijk te maken.

Tijdens de Dutch Design Week 2019 neemt IKEA bezoekers mee in haar ambities om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Door de enorme schaal waarop IKEA opereert, gelooft het Zweedse woonwarenhuis erin dat het mogelijk is om – samen met de miljarden klanten wereldwijd – daadwerkelijk een verschil te maken. De versnelde overgang naar een circulaire economie is voor IKEA geen gebaand pad. Er wordt daarom veelvuldig getest, geïnvesteerd en onderzoek gedaan om op circulair gebied groots op te kunnen schalen en een zo groot mogelijke impact te realiseren op mens en milieu.

IKEA vertelt de bezoeker van de Dutch Design Week alles over deze zoektocht en deelt successen en uitdagingen. De bezoeker wordt ook uitgenodigd en geïnspireerd om zelf een bijdrage te leveren

Volledig circulair in 2030
IKEA streeft ernaar om in 2030 100% circulair te zijn. Dat betekent onder andere dat alle producten dan circulair ontworpen moeten zijn en alleen uit hernieuwbare of gerecyclede materialen mogen bestaan. Bovendien is IKEA druk bezig om voor de klant nieuwe manieren te ontwikkelen om producten te kopen, te onderhouden en een nieuw leven te geven. Hierin wil IKEA de leiding nemen en de krachten bundelen met andere partijen.

Embassy of Sustainable Design
Met het thema ‘If not now, then when?’ benadrukt de Dutch Design Week 2019 de urgentie van de gewenste transitie naar duurzaamheid en een meer circulaire economie en manier van leven. Hoe kunnen we zorgen voor impact – als bedrijfsleven, als ontwerpers, als consumenten? Die vraag staat centraal in de Embassy of Sustainable Design, waar IKEA onderdeel van uitmaakt. World Design Embassies is een programma waarin design wordt ingezet om nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. World Design Embassies is een jaarrond programma van Dutch Design Foundation en partners met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week.