84 gemeenten afvalvrij

Steeds meer gemeenten en afvalbedrijven zien de waarde van het 100-100-100 project als instrument om inwoners bewuster met huishoudelijk afval om te laten gaan. In totaal zijn er in Nederland op dit moment 84 gemeenten waar het project is gestart of binnenkort van start gaat. 100-100-100 is een project waarmee gemeenten en afvalbedrijven 100 huishoudens uitdagen om 100 dagen, 100% afvalvrij te leven.

De resultaten van de inmiddels afgeronde 100-100-100 edities zijn indrukwekkend. Deelnemende huishoudens laten zien dat het haalbaar is om minder dan 25 kg restafval per inwoner per jaar over te houden.

7 nieuwe edities
Naast 2 afgeronde edities starten dit voorjaar maar liefst 7 nieuwe edities van 100-100-100. Deze worden verspreid over het land uitgevoerd (zie bijgevoegd kaartje). In totaal zijn dit al 84 gemeenten in Nederland die inwoners betrekken in deze uitdagende bewustwordingscampagne op het gebied van afval en grondstoffen.

Hieronder een lijst van de startende edities dit voorjaar.

  • 15 februari Spaarnelanden (gemeente Haarlem)
  • 14 maart Cyclus (regio Gouda)
  • 18 maart Twente Milieu (regio Twente)
  • 1 april Avalex (regio Zuid-Holland )
  • 1 april HVC (regio Noord-Holland en Flevoland)
  • 4 april Gemeente Assen (Drenthe)
  • 14 april Gemeente Kapelle (Zeeland)

100-100-100 in het kort
100-100-100 is een project waarmee gemeenten en afvalbedrijven 100 huishoudens uitdagen om 100 dagen, 100% afvalvrij te leven (daarom ‘100-100-100’). De praktijk laat zien dat enthousiaste huishoudens niet moeilijk te vinden zijn. Tot nu toe doen er in de edities meer dan 100 huishoudens mee. Tijdens de 100 dagen ligt de focus op het minimaliseren van de hoeveelheid restafval die huishoudens produceren. In het project worden huishoudens door middel van wekelijkse opdrachten gemotiveerd om bewust bezig te zijn met het scheiden van hun afval en het voorkomen van (rest)afval.

VANG Huishoudelijk Afval
De verspreiding van het 100-100-100 concept wordt door het uitvoeringsprogramma van VANG Huishoudelijk Afval (ministerie van IenM, VNG, NVRD en Rijkswaterstaat) gefaciliteerd en gecoördineerd door de NVRD. Het programma VANG – Huishoudelijk Afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn ze ook een belangrijke partij richting 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval in 2020. Een gemeente heeft hierop bijvoorbeeld invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of voorlichting van burgers.

Er zijn al meerdere gesprekken gevoerd met gemeenten die in het najaar een eigen editie willen starten.