Van Werven zoekt oplossingen om kandidaten te vinden voor arbeidsparticipatie

Op de vestiging van Van Werven in Biddinghuizen loopt een arbeidsparticipatie project gericht op het inzetten van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Er worden kandidaten gezocht binnen de doelgroepen Sociale Werkplaats, Wajong en de Bijstand Wet.

Het project is als ‘ervaringsproject’ opgenomen binnen de Stuurgroep van de Diamant van Midden Nederland. Ook De Normaalste Zaak ondersteunt het Van Werven initiatief. Dit is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Van Werven is reeds langere tijd als ambassadeur aangesloten bij De Normaalste Zaak…..

Lees verder: https://www.vanwerven.nl/nieuws/social-return-knelpunten-en-oplossingen

 

[vc_button title=”Meer over Van Werven” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-werven-afvalservice/”]