Honderdste MBO klas: Mijlpaal voor de afval- en reinigingssector

Start honderdste klas MBO ‘Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte’ op 18 oktober

Afval blijkt grondstof te zijn en beheer gaat over schoon, heel en veiligheid op straat. De buitendienstmedewerkers zitten in een snel ontwikkelend beroep. De inwoners, toeristen en winkeliers stellen hoge eisen. Dat merkt iedereen en dat is ook de reden dat meer veertigers en vijftigers alsnog besloten hebben zich op te laten leiden om een nieuw diploma te kunnen behalen. Het is een mooi voorbeeld van hoe je duurzaam inzetbaar blijft en mee kan met de nieuwe eisen aan de functie van buitendienstmedewerker.

Straatreiniger is een echt beroep geworden
Vijf jaar geleden is de afvalbranche gestart met de ontwikkeling en uitvoering van de MBO1-opleidingen ‘Afvalinzameling’, ‘Schone Leefomgeving’, ‘Integraal Beheer Openbare Ruimte’ en ‘Milieustraat’. Inmiddels zijn honderden leerlingen (medewerkers van afval- en reinigingsbedrijven) doorgestroomd naar de MBO2- opleiding ‘Allround medewerker AMBOR (Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte)’ en dit biedt de medewerkers de mogelijkheid en de kans om daarna nog door te stromen naar niveau 3 en later als ze willen naar 4.

Afval inzamelen is werk voor professionals
Op 18 oktober start de honderdste klas en dit is een mijlpaal voor de sector AMBOR, juist nu met het opstarten van het groenste kabinet ooit blijkt hoe belangrijk het is dat de sector zich aan het ontwikkelen is in het beheren van een schone stad. In de honderdste klas zitten medewerkers van Gemeente Amsterdam – stadsdelen Centrum, Noord, Oost, West, Zuid, Zuidoost en Gemeente Woerden. Tijdens de aftrap, die plaatsvindt op de locatie van Stadsdeel Zuidoost van Gemeente Amsterdam, worden de onderwijs- en praktijkovereenkomsten getekend waarmee het schooljaar voor deze klas officieel van start gaat.