Dick Hoogendoorn treedt toe tot Raad van Commissarissen Afvalsturing Friesland NV

Dick Hoogendoorn treedt op voordracht van de Vereniging van Friese Gemeenten per 2 juni 2018 toe tot de Raad van Commissarissen van Afvalsturing Friesland NV. Hoogendoorn neemt per 1 juni afscheid als directeur van de Vereniging Afvalbedrijven.

Dick Hoogendoorn neemt de plek in van Wim Brugman die formeel afscheid neemt vanwege het bereiken van zijn maximale zittingstermijn. Hoogendoorn is voorgedragen vanwege zijn jarenlange werkervaring in de afvalsector, zowel in de directie van enkele afvalbedrijven als bij de overheid. Hoogendoorn heeft zich de laatste jaren vooral onderscheiden als belangenbehartiger en verbinder van de totale keten.

Afvalsturing Friesland NV is het onderdeel van Omrin dat zich actief bezighoudt met de verwerking van afval. Daarbij zet Omrin in op een hoog scheidingsniveau en het verkrijgen van waarde uit afval in de vorm van herbruikbare grondstoffen en duurzame energie. De laatste jaren zet Omrin zich ook succesvol in voor een circulaire economie. Met onder andere de productie van duurzame energie (groene stroom en groen gas), de ontwikkeling (met HVC en Midwaste) van de Kunststofsorteerinstallatie in Heerenveen en de komst van de Recycle Boulevard in Leeuwarden waar vol wordt ingezet op hergebruik van goederen en een inclusieve samenleving.