Het Afvalcafé was een succes!

Wij willen alle stamgasten en bezoekers bedanken!
Door de enthousiaste deelname en betrokkenheid hebben zij het eerste Afvalcafé tijdens de Vakbeurs Recycling 2023 een vliegende start gegeven.

Stamgasten konden laagdrempelig deelnemen door een afname van een netwerk- en flexplek.

Het Afvalcafé heeft bijgedragen aan het creëren van een inspirerende en motiverende gemeenschap binnen de Vakbeurs Recycling.

Groet,

Team Afvalgids