Haalbaarheidsonderzoek stoom uit afval van AEB naar Argent Energy

Artist impression stoomleiding in Amsterdam (langs de A5)

AEB Amsterdam (AEB) gaat samen met Argent Energy en Port of Amsterdam de haalbaarheid onderzoeken van stoomlevering vanuit AEB aan Argent Energy. Argent Energy wil deze stoom gebruiken voor de productie van biobrandstof en hiermee hun eigen stoomproductie vervangen. Dit brengt de CO2-uitstoot bij Argent Energy flink terug.

Roon van Maanen van Port of Amsterdam, CEO Louis Sciarli van Argent Energy en directeur Paul Dirix van AEB

De stoom wordt al opgewekt in de verbrandingsinstallatie van AEB. AEB levert – als de plannen doorgaan – de stoom met een speciale pijpleiding aan Argent Energy. Argent Energy en AEB zijn praktisch buren in het Westelijk Havengebied, deze samenwerking ligt daarmee voor de hand. Dit project is het eerste initiatief voor stoomlevering in de Amsterdamse haven. Port of Amsterdam beschouwt dit daarom als een volgende mooie stap in verduurzaming van het havengebied.

AEB produceert uit verbranding van afval stoom voor stadswarmte en elektriciteit. Door een klein deel van de stoom af te vangen en direct te leveren aan externe gebruikers verhoogt AEB het rendement van de verbrandingsinstallatie verder. Het direct leveren van stoom aan afnemers geeft een hoger zogeheten “energetisch rendement” dan het omzetten van stoom in elektriciteit.

Naar verwachting is het haalbaarheidsonderzoek vlak voor komende zomer klaar. De resultaten worden gebruikt bij de beslissing om daadwerkelijk te gaan investeren. De pijplijn kan dan in 2021 klaar zijn. Port of Amsterdam en AEB kijken ook naar het verder doortrekken van de stoomleiding richting andere bedrijven. Als meer bedrijven een aansluiting krijgen vermindert de CO2-uitstoot in het havengebied verder. Deze stoomlevering is één van de concrete plannen die passen in de ambitie om voor 2030 de CO2-uitstoot in het hele Noordzeekanaalgebied te halveren. lees hier meer