(Foto: van/via Green Collective)

Een schonere en veiligere stad
Minder kilometers, minder uitstoot en minder verkeersdrukte in de binnenstad van Venlo. Dat komt vanaf vandaag binnen handbereik in Venlo waar het startsein wordt gegeven voor Green Collective, een nieuw initiatief van Renewi en PreZero (voorheen SUEZ) dat afvalinzamelaars verenigt om in gemeenten gezamenlijk bedrijfsafval in te zamelen. Door voortaan met één inzamelvoertuig via één gecombineerde route te rijden, dragen we bij aan een schonere, beter bereikbare en veiligere stad. Zo wordt het inzamelverkeer in de binnenstad van Venlo tot maar liefst 50 procent verminderd. Dit levert óók een flinke CO2-reductie op, want elke 100 kilometer die minder wordt gereden, leidt tot een besparing van 160 kilogram CO2.

In 2023 in minstens 30 gemeenten actief
Green Collective – een joint venture van Renewi en PreZero – heeft zich tot doel gesteld in 2023 minstens 30 gemeenten te helpen met de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Renewi en PreZero hebben eerder positieve ervaringen opgedaan met de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Zo is het initiatief al succesvol van start gegaan in Gouda, Bergen op Zoom, Roosendaal en Amsterdam. Vanaf vandaag volgt ook Venlo. In Venlo wordt niet alleen in de binnenstad ingezameld, maar wordt ook het bedrijfsafval in omliggende wijken ingezameld. Het grote voordeel voor de gemeente is dat zij nauwelijks hoeft om te kijken naar de inzameling van het bedrijfsafval. Renewi en PreZero verenigen afvalinzamelaars én verzorgen de implementatie, het beheer en de uitvoering van de gezamenlijke afvalinzameling.

Voor klanten verandert er niets
Deze gezamenlijk inzameling scheelt veel kilometers en dus CO2-uitstoot. Ook wordt Venlo veiliger en beter bereikbaar, omdat het aantal verkeersbewegingen omlaag gaat. Aan de bestaande dienstverlening en contracten van de klanten van Renewi en PreZero verandert niets. Iedere bedrijfsklant behoudt het contract met zijn eigen afvalinzamelaar, maar het afval wordt opgehaald door de inzamelwagen van Green Collective.

Samen kom je verder
Erwin Boom, wethouder Economie van de gemeente Venlo juicht het initiatief toe: “Samen kom je verder, dat bewijst dit mooie initiatief. Deze samenwerking zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder zwaar verkeer. Een duurzame stadslogistiek is een belangrijk thema in onze plannen, zoals het plan binnenstad 2030, voor een duurzame toekomst voor onze gemeente. We zijn dan ook erg blij dat Green Collective in Venlo van start gaat.”

Green Deal ZES
Als deelnemende partij aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek willen Renewi en PreZero dat tegen 2023 de stadskernen in minstens 30 gemeenten emissievrij bevoorraad worden. Door de oprichting van Green Collective nemen zij het voortouw in het bereiken van de doelen van de Green Deal ZES. Zo kunnen zij de inzamelactiviteiten samen veel efficiënter, duurzamer én veiliger uitvoeren. Want door samen slim in te zamelen, werken zij aan een bereikbare en veilige stad en dragen ze bij aan een schonere lucht.

Meer informatie over Green Collective is te vinden op: www.green-collective.nl