Inashco joint venture verkrijgt contract voor verwerking bodemassen van Attero

Inashco gaat samen met Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) alle bodemassen van Attero verwerken voor een periode van 10 jaar. De opdracht is toegekend aan ACCN (Ash Cleaning Company Netherlands), een deelneming waarin Inashco en Boskalis Environmental elk aandeelhouder zijn. De totale contractwaarde voor een periode van 10 jaar bedraagt ten minste EUR 100 miljoen, mede afhankelijk van de marktprijzen van de gewonnen metalen. Het aandeel van Inashco in ACCN bedraagt 50% en de resultaten worden door Inashco als deelneming verwerkt.

De afvalenergiecentrales van Attero in Moerdijk en Wijster produceren jaarlijks gezamenlijk circa 450.000 ton bodemassen. Voor de verwerking van deze assen bouwt ACCN een geavanceerde installatie in Nauerna in het Amsterdamse havengebied, gebaseerd op een door Boskalis Environmental ontwikkeld reinigingsprocedé. Door de verwerking kan de bodemas vrijwel volledig als grondstof worden hergebruikt De minerale fractie, bestaande uit zand en granulaat, is een vrij toepasbare bouwstof in civiele werken van Boskalis. De waardevolle en schaarse metalen worden teruggewonnen middels een door Inashco ontwikkeld scheidingprocedé en als grondstof vermarkt. Hiermee dragen partijen bij aan de circulaire economie.

De combinatie Boskalis – Inashco biedt daardoor een integrale oplossing en ontzorgt Attero van het reinigen en verwerken van de bodemas. Tevens voldoet Attero met deze afspraak aan haar verplichting jegens de Nederlandse overheid in het kader van de Green Deal Bodemassen.

Inashco is een in Rotterdam gevestigde dienstverlener op het gebied van restassen van Afvalenergie Centrales, met momenteel 24 productielocaties in Europa, Azië en de US. De onderneming levert al ca. 20 jaar innovatieve deel- en totaaloplossingen voor het opwerken van deze restassen tot waardevolle grondstoffen. Hiertoe ontwikkelde en exploiteert Inashco een portfolio van technologieën voor geavanceerde metaalterugwinning en het reinigen van mineralen.