GP Groot levert secundair zand conform EN 12620

Beton is wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. In Nederland wordt per inwoner per jaar ongeveer 0,75 m3 beton gebruikt. Ons land streeft naar een 100% duurzame betonketen in 2050. Om dit te bereiken moet de betonkringloop gesloten worden en de aan de betonproductie gerelateerde CO2-uitstoot drastisch verlaagd worden. Betonconstructies worden gebouwd om lang mee te gaan, de effectieve levensduur ligt tussen de vijftig en honderd jaar. Om de kwaliteit van beton te waarborgen zijn de aan de betonproductie gerelateerde processen en producten gecertificeerd.

GP Groot groep is op verschillende manieren bij de betonketen betrokken. Zo ontmantelt het circulaire sloopbedrijf gebouwen, verzorgt het inzamelbedrijf de afvoer van bouw- en sloopafval en herwint het recyclebedrijf uit de ingezamelde stromen opnieuw in te zetten grondstoffen en materialen. Om tot een volledig duurzame betonketen te komen wordt het belang van deze “secundaire grondstoffen” steeds groter.

Secundaire grondstoffen moeten bijdragen aan kwaliteit en recyclebaarheid
Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling: “Alle partijen in de betonsector waaronder opdrachtgevers, adviseurs, aannemers, slopers en recyclers moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor het duurzaam sluiten van de betonketen. Samen moeten we
er garant voor staan dat betonpuin schoon is en betongranulaat de juiste prestaties levert. Dit betekent ook dat de keuze van de betonsamenstelling, inclusief grondstoffen, in dienst moet staan van de circulariteit. GP Groot recycling heeft zich tot doel gesteld om producerende bedrijven zo veel en zo hoogwaardig mogelijke secundaire grondstoffen aan te bieden. Ons uitgangspunt hierbij is dat het toepassen van secundaire grondstoffen altijd ondersteunend is aan de kwaliteit en recyclebaarheid van het te produceren goed.”

Naast BRL2506-1 betongranulaat nu ook EN 12620 gecertificeerd secundair zand
Balvers vervolgt: “Om de kwaliteit van beton te kunnen garanderen en borgen moeten de secundaire grondstoffen net als nieuwe primaire grondstoffen voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen. We bieden sinds 2019 uit de sloop verkregen BRL2506-1 gecertificeerd betongranulaat aan. Betonproducenten passen dit granulaat toe als grindvervanger in nieuw beton, dit levert een grote CO2-reductie op. Zo wordt de winning en het verbruik van nieuwe grondstoffen vermeden. We voegen daar nu EN 12620 gecertificeerd secundair zand aan toe dat zonder problemen als hoogwaardig toeslagmateriaal in de betonproductie kan worden toegepast.”

Constante productkwaliteit vormde uitdaging
Rens Groeneveld, manager mineralen en hout: “De uitdaging is om een homogeen product te leveren. Binnen de betonindustrie is samenstelling van het mengsel zeer belangrijk, omdat de inputmaterialen invloed hebben op de water-/cementverhouding die constant moet blijven. Als je een inputstroom hebt die telkens van samenstelling verschilt en dus je water-/cementverhouding continu beïnvloedt, is het onmogelijk om beton van constante kwaliteit te maken. Daarom moeten de inputstromen voor de betonindustrie homogeen van samenstelling zijn. Binnen ons proces is dat gelukt, we bewaken dit voortdurend.”

Hoogwaardigere toepassing zand
Groeneveld vervolgt: “Het zand waaruit we het EN 12620 gecertificeerd secundair zand produceren komt bij ons binnen als verontreinigde grond, vooral van bodemsaneringen. Daarnaast graven we de voormalige stortplaats op onze locatie aan de Boekelerdijk in Alkmaar af, waarbij we het gronddeel afzeven en reinigen. Daarmee brengen we gestort materiaal uit het verleden terug in de kringloop. Voorheen werd het zand voornamelijk toegepast als ophogingsmateriaal in projecten. Denk aan het ophogen van industriegebieden of wegen. Met het EN 12620 gecertificeerd secundair zand hebben we echter een zand van zo’n mooie samenstelling gecreëerd dat het eigenlijk zonde is dit als ophogingszand toe te passen. De toepassing als toeslagmateriaal in beton is veel hoogwaardiger.”

Direct en ruim beschikbaar
GP Groot biedt het EN 12620 gecertificeerd secundair zand per direct en in elke gewenste hoeveelheid aan. Bij toepassing in de regio zorgt het secundaire zand bovendien voor een CO2-besparing. Groeneveld: “In Noord-Holland hebben we geen zandwinningsgebieden en wordt zand vanuit het rivierengebied per schip aangevoerd. Wij zorgen ervoor dat grond dat vrijkomt in de regio ook weer hoogwaardig in de regio kan worden toegepast met korte transportafstanden. Het voorkomen van transport leidt tot minder CO2-uitstoot per geleverde ton.”

Over GP Groot recycling
GP Groot recycling verwerkt en bewerkt afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Door dat op een milieubewuste manier te doen, draagt GP Groot bij aan een duurzame samenleving. Afvalstoffen zoals bij de circulaire sloop verkregen hout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier krijgen via recycling een nieuwe bestemming als grond- of bouwstof. Sinds 2019 biedt GP Groot met het concept Circulairinbedrijf.nl uit herwonnen grondstoffen geproduceerde producten aan en helpt het andere ondernemingen daarmee een start met circulair ondernemen te maken. GP Groot recycling is naast GP Groot inzameling, GP Groot brandstoffen en oliehandel en GP Groot infra en engineering onderdeel van GP Groot groep. Sinds 1917 groeide het familiebedrijf uit tot een onderneming met meer dan 1.000 medewerkers. De activiteiten binnen de GP Groot groep lijken heel divers, maar hebben één streven gemeen: samen werken aan een circulaire, energie neutrale en klimaatbestendige toekomst.