Recyclingindustrie spreekt in op Stakeholdersbijeenkomst Europese Commissie

De internationale en nationale recyclingbrancheorganisatie van recyclingbedrijven FIR en BRBS Recycling spreken in op 25 en 26 januari 2016 tijdens de door de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken samen met de Europese Commissie georganiseerde bijeenkomst voor Europese stakeholders over de circulaire economie. FIR en BRBS Recycling zullen de grootste belemmeringen van recycling onderbouwd gaan aankaarten, zoals onder meer de weinig opbeurende term als ‘opvulling’ of de betekenis van ‘erkende’ recyclinginstallaties in de aangepaste Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Maar het zal vooral gaan om de praktijkbelemmeringen, die de recyclingindustrie dagelijks ervaart.

De bijeenkomst is gericht op stakeholders uit alle EU-lidstaten, het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en overheden.

Wat in het kader van recycling voor enkele noordwest Europese landen, waaronder Nederland, als een bijna vanzelfsprekende zaak geldt, is dat voor menig ander Europees lidstaat allerminst. Bouw- en sloopafval omvat afhankelijk van het land 35% tot 50% van de totale hoeveelheid afval dat jaarlijks vrijkomt. In Nederland wordt deze stroom reeds voor 96% hoogwaardig gerecycled. Met de kersverse Europese Circular Economy Package van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, de resultaten van de Klimaattop in Parijs en het feit dat Nederland de eerste helft van 2016 voorzitter is van de Europese Unie, ligt het agenderen van de European Circular Economy voor de hand.

Doel is inbreng uit het veld mee te nemen naar discussies in de Raad over de recent uitgebrachte Commissievoorstellen over circulaire economie. Leden van FIR zullen concrete ervaringen uit de praktijk inbrengen, waarmee de discussie wordt verdiept over wat op recyclinggebied nodig is om de circulaire economie in Europa verder te brengen en wat de voorstellen van de Commissie hiervoor kunnen betekenen. Op 26 januari wisselen beleidsmakers van nationale overheden ideeën uit over de Commissievoorstellen en ervaringen in nationaal beleid. Tevens worden dan reeds de uitkomsten van de dag ervoor 25 januari ingebracht.

Een unieke kans voor de Europese recyclingindustrie om in directe samenspraak met Europese beleidsmakers vanuit onder meer bestaande en reeds redelijk tot goed opererende praktijk in noordwest Europa ook in de overige delen van Europa recycling echt van de grond te krijgen. Maar ook zullen verdere verbeteringsmaatregelen voor de recyclingindustrie van noordwest Europa worden aangereikt.