GP Groot met CO2-reductie certifcaat voortuitstrevend bij realiseren groene regio

Bewust omgaan met ruimte en infrastructuur, schaarse grondstoffen en afval heeft een prominente plaats binnen het denken en handelen van GP Groot. Het bedrijf blijft ontwikkelen op het gebied van een schonere inzameling en op het gebied van bewerking van afvalstoffen tot nieuwe grondstoffen. Voor bedrijven die een maximale CO2-reductie nastreven heeft GP Groot nu een officieel CO2-reductie certificaat ontwikkeld.

GP Groot behoort op het gebied van reductie van de CO2-uitstoot tot de top in de branche in Nederland. Een topprestatie voor een puur Noord-Hollands bedrijf. De afgelopen jaren zijn tal van investeringen gedaan om bij te dragen aan een groene regio. Van boordcomputer tot extra roetfilters, van afvalscheiding tot aan voertuigen op elektriciteit en aardgas. CO2 rekenmodule Om bedrijven en klanten inzicht te geven hoe dit bijdraagt aan hun eigen CO2-reductie, is vandaag de rekenmodule op www.gpgroot.nl/co2 gelanceerd. Op de website kan per afvalstroom het aantal kilo’s worden ingevuld, waarna CO2-besparing verschijnt. Ook geeft de website aan hoeveel kilometer je kunt autorijden voor deze besparing of hoeveel licht dit oplevert. De cijfers voor de berekening zijn tot stand gekomen in samenwerking met het ECN, een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor duurzame energie.

CO2-reductie certificaat Voor de bedrijven die een maximale CO2-reductie nastreven, heeft GP Groot een officieel CO2-reductie certificaat ontwikkeld. Het CO2-certificaat draagt bij aan de bewustwording bij zowel kleine als grote bedrijven in de regio en straalt niet alleen af op het eigen bedrijf en de werknemers, en toont vooral dat zij belang stellen in maatschappelijk verantwoord ondernemen.