Ziekenhuizen willen zelf besmettelijk afval kunnen verwerken

Lokale decontaminatie door coronacrisis extra urgent

Foto: mobiele SterilWave-installatie

Ten minste 12 Nederlandse ziekenhuizen en vier laboratoria onderzoeken mogelijkheden om besmettelijk afval op locatie te verwerken. Dat meldt het Brabantse techbedrijf SimpleComply nadat het met succes een pilot heeft afgerond met UMC Utrecht. Door de coronacrisis is er veel behoefte aan veilige en efficiënte decontaminatie op lokatie.

Bij de pilot in Utrecht is een zogenaamde Sterilwave-installatie gebruikt, een speciaal voor de verwerking van zogenaamd ‘specifiek ziekenhuisafval’ (sza) ontwikkelde machine. Daarin wordt het afval vermalen en door middel van microgolven gedecontamineerd.

Corona-afval
“Vooral door de coronacrisis is er nu veel belangstelling vanuit de medische sector voor Sterilwave-installaties”, zegt Fernando Morales, managing partner van SimpleComply. Door de toename van en de zorg voor coronapatiënten is er ook een toename van afval dat is besmet met COVID-19.

Die afvalstroom stelt zorgverleners en -instellingen in Nederland voor problemen. Dat blijkt onder meer uit recent onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat het merendeel van de door het ministerie onderzochte testlocaties en tenminste één ziekenhuis corona-afval niet goed verwerkt. “Mensen die betrokken zijn bij het verpakken en vervoeren kunnen onbedoeld met het coronavirus in aanraking komen”, schrijven inspecteurs van het ministerie in hun rapport.

Wuhan
“Door potentieel besmettelijk ziekenhuisafval op locatie te verwerken, kunnen risico’s beperkt worden”, zegt Morales daarover. “Dat is één van de redenen geweest waarom de Chinese gezondheidsautoriteiten in 2019, bij het uitbreken van de coronacrisis in de Wuhan-regio, 16 Sterilwave-machines hebben besteld. De Chinezen wilden tijdens de lockdown in Wuhan alle afvalverwerking op locatie kunnen uitvoeren om zo het risico op besmetting door afval te minimaliseren.”

Voor UMC Utrecht spelen ook de milieu-impact en de kosten van de afvalverwerking een rol. “De ambitie om de verwerking van onze afvalstromen te verduurzamen, bestaat al langer”, vertelt Edwin van Stralen, verantwoordelijk voor het afvalmanagement van UMC Utrecht. “We hebben in 2016 al de ambitie uitgesproken om onze afvalstromen op termijn helemaal circulair te maken. De succesvolle pilot met de Sterilwave-installatie is daarin beslist een belangrijke stap.”

Milieu-impact
Een belangrijk deel van de milieu-impact van sza hangt volgens Morales samen met het wettelijk verplicht gebruik van speciale vaten, grote, afsluitbare, plastic containers. “Het gebruik van die vaten wordt door lokale verwerking van specifiek ziekenhuisafval fors teruggebracht. ”

Lokale verwerking van specifiek ziekenhuisafval levert bovendien ook een belangrijke kostenreductie op. “Die kostenreducties zijn vooral het resultaat van het reduceren van volume en gewicht van het afval.”

Capaciteit
Voor de pilot met UMC Utrecht is dit najaar een middelgrote variant van de Sterilwave-machines geïnstalleerd. De machine kan tot 400 kilo afval per dag verwerken. Dat komt neer op ongeveer 120 ton per jaar. Specifiek ziekenhuisafval bedraagt, onder normale omstandigheden, ongeveer acht procent van de totale afvalstroom die een ziekenhuis voortbrengt.

“Eventueel kan de capaciteit ook nog opgeschaald worden door een tweede machine te plaatsen of door op een grotere variant over te stappen”, zegt Morales. De grootste variant van de Sterilwave-installaties kan tot 560 kilo per dag verwerken.

Mobiele installaties
“Om te kunnen voorzien in de snelle en flexibele oplossingen waar de coronacrisis om vraagt, hebben we met de Franse fabrikant ook mobiele versies ontwikkeld. Die kunnen, in een container, op een truck geplaatst worden en meteen, bijvoorbeeld bij een COVID-19 teststraat, aan het werk gezet worden. Om die installaties écht snel en flexibel in te kunnen zetten, leveren we ze ook in een lease-constructie.”

Door de urgentie van de coronacrisis is SimpleComply nu vooral met medische en zorginstellingen in gesprek. “Maar soms komt de belangstelling ook uit onverwachte hoek. Zo zijn we onlangs benaderd door een bedrijf uit de zuivelindustrie”, aldus Morales.